TMSF'ye Yanlışlıkla Devredildiği Düşünülen Hesaplar İçin Ne Yapılmalı?

TMSF’ye sehven devredildiği düşünülen hesaplar için hak sahibi, vekili veya mirasçıları tarafından ilgili bankanın genel müdürlüğüne zamanaşımının kesildiğini kanıtlayıcı evraklar (hesap cüzdanı fotokopisi, dekont, talimat vb.) ve kimlik belgeleri (kimlik fotokopisi, varsa vekeletname/veraset ilamı vb) ile birlikte yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

İlgili başvuruyu alan banka, kayıtları üzerinde yaptığı araştırma sonucunda hesabın yanlışlıkla TMSF’ye devredildiği kanaatine varır ise, zamanaşımı süresinin kesildiğini kanıtlayıcı belgelerle birlikte TMSF’den iade talebinde bulunur.