Mevduat Sigorta Kapsamı ve Limiti

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının anapara ve ferileri 400 bin Türk Lirası'na kadar sigorta kapsamında bulunmaktadır.

Mevduat sigorta limiti 01.01.2022'den itibaren; her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, takvim yılı başından geçerli olmak üzere, Fon Kurulu tarafından artırılmaktadır. (16 Aralık 2021 tarih ve 31691 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Md.4)