TMSF / Kayyım Olunan Şirketlere İlişkin Veriler

TMSF tarafından yürütülmekte olan kayyımlık faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

TMSF’nin kayyım olarak atandığı söz konusu şirketlerde 140’ı Fon personeli olmak üzere toplam 289 kişinin yönetim organlarına ataması gerçekleştirilmiştir.

Atanan kişiler, konusunda uzman, kamu ve/veya özel sektör tecrübesi bulunan, aynı zamanda mali ve hukuki konularda deneyimli, yetkin ve güvenilir kişiler arasından seçilmektedir.

Bu kişilere görevlendirildikleri şirket sayısına bakılmaksızın, belirlenen standart tutarlar üzerinden, sadece tek şirketten  ücret ödenmektedir.

TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin listeleri TMSF internet sitesinde (www.tmsf.org.tr)  güncel olarak yayımlanmaktadır.