Kayyım Olunan Şirketlere İlişkin Veriler

TMSF tarafından yürütülmekte olan kayyımlık faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

   
TMSF Kayyımlık Verileri
   
(13 Ocak 2022 itibarıyla)   
   
Statüsü   
   
Adet/Kişi   
   
1   
   
Tam Kayyımlık
   
(%50 ve Üzerinde   Ortaklık Hissesine Kayyım Olunan Şirketler)   
   
717   
   
   
   
Anonim Şirket   
   
413   
   
   
   
Limited Şirket   
   
232   
   
   
   
Şahıs İşletmesi   
   
34   
   
   
   
Diğer   
   
38   
   
2   
   
Kısmi Kayyımlık (Pay/Hisse Kayyımlığı)
   
(%50’nin Altında   Ortaklık Hissesine Kayyım Olunan Şirketler)   
   
115   
   
3   
   
Şahsi Mal Varlığı Kayyımlığı
   
(Gerçek Kişiler)   
   
101   


   
Kayyım Olunan   Şirketlere İlişkin Makro Veriler
   
(30.09.2021   itibarıyla)   
   
Toplam Aktif   Büyüklüğü   
   
76,25 milyar TL   
   
Öz Kaynak   Büyüklüğü   
   
33,69 milyar TL   
   
Ciro Toplamı   
   
36,55 milyar TL   
   
Çalışan Sayısı   
   
37.463 kişi   

 

TMSF’nin kayyım olarak atandığı söz konusu şirketlerde 165’i Fon personeli olmak üzere toplam 282 kişinin yönetim organlarına ataması gerçekleştirilmiştir.

Atanan kişiler, konusunda uzman, kamu ve/veya özel sektör tecrübesi bulunan, aynı zamanda mali ve hukuki konularda deneyimli, yetkin ve güvenilir kişiler arasından seçilmektedir.

Bu kişilere görevlendirildikleri şirket sayısına bakılmaksızın, belirlenen standart tutarlar üzerinden, sadece tek şirketten  ücret ödenmektedir.

TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin listeleri TMSF internet sitesinde (www.tmsf.org.tr)  güncel olarak yayımlanmaktadır.