Şirket & Varlık Satışları Hakkında Bilgilendirme

TMSF’nin kayyım olduğu şirketlerin hisse, gayrimenkul, menkul, araç, makine, teçhizat, patent v.s. gibi varlıklarını satın almak isteyen gerçek/tüzel kişiler, bu taleplerini ilgili şirkete başvurarak iletmelidir.

Bu başvurudan sonra ilgili şirket yönetimi, TMSF/Fon Kurulu’ndan satış onayı aldığı varlıklar için şartname ve ilan hazırlayarak bunu TMSF web sayfasında yer alan Satış İlanları menüsü üzerinden duyurur. 

TMSF’nin ismini kullanarak şirket ya da varlıklarının satışını organize edeceğini söyleyen hiç kimseye itibar edilmemelidir. TMSF tarafından ihale organizasyonu, satış v.s. için herhangi bir gerçek/tüzel kişiye yetki verildiği takdirde, TMSF bu kişileri de kamuoyuna internet sitesinden ilan etmektedir.

Satış ihalelerinden haberdar olmak isteyen istekliler, bu taleplerini TMSF Bilgi Edinme Sistemi üzerinden form doldurarak iletebilirler.