TMSF / Medya ve Basın Kuruluşlarına İlişkin Faaliyetler

668 – 670 ve 674 sayılı KHK’lar kapsamında kapatılan -kapatılma kararları kaldırılanlar 26 adedi hariç- 151 adet gazete ve dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşları, Maliye Bakanlığı tarafından satış amaçlı  olarak TMSF’ye devredilmiştir.

TMSF söz konusu kuruluşların varlıklarının tespit edilmesi, SPK onaylı değerleme firmalarından hizmet alınarak değerlemelerinin yaptırılması ve sonrasında da satışına ilişkin çalışmaları yürütülmektedir.

Devralınan varlıklara ilişkin veriler aşağıda sunulmaktadır:

Medya ve Basın Kuruluşlarına İlişkin Veriler

(02.08.2019 Tarihi İtibarıyla)

Kapatılan Medya Kuruluşları Sayısı177
Listeden Çıkarılan Medya Kuruluşları Sayısı26
TMSF Tarafından Devralınacak Toplam Medya & Basın Kuruluşları Sayısı151
               Televizyon34
               Radyo38
               Gazete, Dergi ve Matbaa73
               Haber Ajansı6
Tespit Çalışması Yapılan Medya Kuruluşları Sayısı126

TMSF tarafından devralınan varlıklardan 05.03.2018 tarihi itibarıyla, yaklaşık 40,70 Milyon TL'lik satış yapılmıştır.