TMSF / Medya ve Basın Kuruluşlarına İlişkin Faaliyetler

668 – 670 ve 674 sayılı KHK’lar kapsamında kapatılan -kapatılma kararları kaldırılanlar 25 adedi hariç- 149 adet gazete ve dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşları, Maliye Bakanlığı tarafından satış amaçlıolarak TMSF’ye devredilmiştir.

TMSF söz konusu kuruluşların varlıklarının tespit edilmesi, SPK onaylı değerleme firmalarından hizmet alınarak değerlemelerinin yaptırılması ve sonrasında da satışına ilişkin çalışmaları yürütülmektedir.

Devralınan varlıklara ilişkin veriler aşağıda sunulmaktadır:

Medya ve Basın Kuruluşlarına İlişkin Veriler

(05.03.2018 Tarihi İtibarıyla)

Kapatılan Medya Kuruluşları Sayısı174
Listeden Çıkarılan Medya Kuruluşları Sayısı25
TMSF Tarafından Devralınacak Toplam Medya & Basın Kuruluşları Sayısı149
               Televizyon33
               Radyo39
               Gazete, Dergi ve Matbaa72
               Haber Ajansı5
Tespit Çalışması Yapılan Medya Kuruluşları Sayısı122

TMSF tarafından devralınan varlıklardan 05.03.2018 tarihi itibarıyla, yaklaşık 28,44 Milyon TL'lik satış yapılmıştır.