Medya ve Basın Kuruluşlarına İlişkin Faaliyetler

668 – 670 ve 674 sayılı KHK’lar kapsamında kapatılan -kapatılma kararları kaldırılanlar 26 adedi hariç- 151 adet gazete ve dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşları, Maliye Bakanlığı tarafından satış amaçlı  olarak TMSF’ye devredilmiştir.

TMSF söz konusu kuruluşların varlıklarının tespit edilmesi, SPK onaylı değerleme firmalarından hizmet alınarak değerlemelerinin yaptırılması ve sonrasında da satışına ilişkin çalışmaları yürütülmektedir.

Devralınan varlıklara ilişkin veriler aşağıda sunulmaktadır:

Medya ve Basın Kuruluşlarına İlişkin Veriler

(23.12.2021 Tarihi İtibarıyla)

Kapatılan Medya Kuruluşları Sayısı 177
Listeden Çıkarılan Medya Kuruluşları Sayısı 26
TMSF Tarafından Devralınacak Toplam Medya & Basın Kuruluşları Sayısı 151
               Televizyon 34
               Radyo 38
               Gazete, Dergi ve Matbaa 73
               Haber Ajansı 6
Tespit Çalışması Yapılan Medya Kuruluşları Sayısı 126

TMSF tarafından devralınan varlıklardan 13.01.2022 tarihi itibarıyla, yaklaşık 37,66 Milyon TL'lik net gelir sağlanmış olup, bu gelirlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmasına başlanmıştır.