Web Sitesi Kullanım Koşulları

Bu web sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişiler bu şartları kabul etmiş sayılır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon) www.tmsf.org.tr sitesinin (SİTE) tüm içeriği sadece kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup hiçbir kişi veya kuruluşa herhangi bir konuda bir taahhüt içermemektedir.

SİTE’de yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik, bilgi, belge ve rapor ile bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet hakları ile diğer haklar TMSF’ye aittir.

SİTE’de yayınlanan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak yayımlanabilir, ancak bu bilgilerin ticari amaçlarla kullanımı TMSF’nin yazılı iznine tabidir.

SİTE’de yer alan rapor veya sunumlarda öne sürülen görüşler yazarına ait olup TMSF’nin resmi görüşlerini yansıtmaz.

TMSF, SİTE’de yer alan bilgilerdeki hatalardan, teknik veya diğer faktörlerden kaynaklı bilgi eksikliğinden veya güncelliğini yitirmiş bilgilerden hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Kullanıcı sisteme girişle birlikte; SİTE’de yayımlanan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğacak zarar veya kayıplardan dolayı TMSF’ye hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemeyeceğini açık olarak kabul etmiş sayılır.

SİTE’de doğrudan veya dolaylı yoldan diğer sitelere, bilgi verme amacıyla bağlantı (link) verilebilir. TMSF’nin bu linklerin kaynakları üzerinde hiçbir denetim ve kontrolü olmayıp kullanıcı, TMSF’nin linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu olmadığını, bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerikten sorumlu olmadığını, bunların kullanımı sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu olmadığını kabul eder.

SİTE’de yayımlanan bilgi veya verilerin hiç biri TMSF tarafından yöneltilmiş teklif niteliğinde olmayıp kullanıcı, bu bilgi veya veriler ışığında aldığı tüm kararlardan, beklenti ve işlemlerinden münhasıran sorumludur. SİTE’de yer alan veri ve bilgiler; hiç bir şekilde kılavuz olarak kabul edilemez. Aksi durumun kabulü hiçbir şekilde TMSF’yi hukuki ve cezai olarak bağlamaz.

Kullanıcı, SİTE'deki, yüklenmeye (download) veya paylaşıma müsait dosya, bilgi veya belgelerin her türlü virüs programından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TMSF sorumlu değildir.

Kullanıcılar, sitede bulunan formlar aracılığı ile kişisel bilgi göndermeleri halinde, bu bilgilerin TMSF tarafından saklanmasını ve kullanımını kabul ederler. TMSF kişisel bilgileri gizli tutar ve üçüncü kişilerle veya kuruluşlarla paylaşmaz. Ancak kullanıcılara ait kişisel bilgiler; yasalar tarafından izin verildiği durumlarda, yargı/idari/denetim organlarının talebi doğrultusunda, TMSF’nin veya site kullanıcılarının çıkarlarının veya güvenliklerinin korunmasının gerektirdiği durumlarda ifşa edilebilir.

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI” SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcı işbu şartname hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş sayılır.  TMSF dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin SİTE'de yer alan kullanım şartlarını, bilgileri, formları veya içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını haizdir.

SİTE’nin kullanımından kaynaklanacak tüm ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. TMSF’nin, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.