İnsan Kaynakları

TMSF tüm faaliyetlerini, 341 adedi TMSF kadrolu, 125 adedi ise  Birleşik Fon Bankası’nda, TMSF’nin yönetim ve denetiminde bulunan şirketlerde çalışan ve TMSF birimlerinde geçici olarak görev yapan personelden oluşmak üzere toplam 466 personel ile yürütmektedir.

TMSF personelinin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:


TMSF kadrolu çalışanların cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre profili ise aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.