IADI Organizasyon Yapısı

IADI Organizasyon Yapısı tüm üyelerin yeraldığı Yıllık Genel Kurul tarafından seçilen 25 kişilik İcra Kurulu ve Hazinedar ile İcra Kurulu’nun altında yeralan 4 Konsey Komitesinden ve Bölgesel Komitelerden oluşmaktadır. Konsey Komitelerinin altında Teknik Komiteler bulunmaktadır. IADI Sekreterlik Birimi ise IADI’ın günlük çalışmalarını yürütmektedir.  Bunlara ek olarak çeşitli konularda araştırma ve rehberlik çalışmalarını yürütmek için kurulmuş 7 Alt Komite bulunmaktadır.

İcra Kurulu Başkanı IADI Yıllık Genel Kurulu’nun da Başkanıdır.