Görev ve Sorumluluklarımız

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon), kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF, Başkan ve üyelerden müteşekkil Kurul ile Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlık teşkilatından oluşur. TMSF görevini yaparken bağımsızdır.

TMSF görevlerini, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, OHAL kapsamında KHK ile yapılan bazı düzenlemelerin değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin 6758 Sayılı Kanun , 7333 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir.

TMSF’nin fonksiyonlarını mevduat sigortacılığı, banka çözümleme, geri kazanım, kayyımlık ve tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesi başlıkları altında değerlendirmek ve şu şekilde özetlemek mümkündür: