TMSF / G20 Liderler Zirvesi

G20 üyesi ülkelerin liderleri yılda bir kez “Liderler Zirvesi (Summit)” olarak adlandırılan ve G20 dönem başkanlığını üstlenen ülkenin ev sahipliği ile gerçekleştirilen toplantılarda  biraraya gelmektedir. G20 Dönem Başkanı olan ülke bu Zirve’ye kendi belirleyeceği bir ülkeyi davet edebilme hakkına sahiptir.

Düzenlenen her Zirve sonunda liderler tarafından alınan kararlar birer bildirge (communique or decleration) halinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bildirgede yer alan kararlar üye ülkeler için birer taahhüt niteliği taşımakta olup söz konusu kararlar doğrultusunda başta FSB olmak üzere çeşitli uluslararası düzenleme ve denetleme kuruluşları ile Dünya Bankası, IMF vb. kurum ve kuruluşların katılımıyla pek çok alanda yeni düzenleme ve uygulamalar geliştirilmektedir.

Liderler zirvesi toplantılarının ilki küresel krizin başlamasıyla birlikte 2008 yılında Washinghton/ABD’de gerçekleşmiştir. Zirve toplantılarından sekizincisi ise Kasım 2015’de ülkemizde Antalya’da gerçekleşmiştir. Türkiye dahil son 3 yılda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi toplantıları ile bu etkinliklere ilişkin dokümantasyon ve Zirve sonrasında yayımlanan bildirgelere aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlanabilir: