G20 Ülkeleri

Uluslararası ekonomik yardımlaşma ve küresel ölçekli bir karar merci olarak faaliyet gösteren G20 oluşumu 1999 yılında Asya Krizini takiben gerçekleştirilen Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı ile başlayan bir uluslararası platformdur. Halen G20 bünyesinde dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 üye ülke ve Avrupa Birliği (AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları) bulunmaktadır.

G20 üyesi ülkeler ekonomik büyüklükleri dikkate alındığında dünyada üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal olarak yaklaşık % 85’ine, dünya ticaretinin  ise yaklaşık olarak  ¾’üne sahiptirler.

Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu G20 başkanlığı her yıl değişmekte ve dönüşümlü olarak G20 üyesi ülkelerden biri tarafından üstlenilmektedir.

G20 ile ilişkili olarak faaliyet gösteren başka  platformlar da (B20, C20, L20, T20, W20 ve Y20  gibi) bulunmaktadır.

Alfabetik sırayla G20 üyesi ülkeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: