TMSF / FSB Tematik Emsal Değerlendirme Raporları

G20 Liderler Zirvesi toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda FSB tarafından yürürlüğe konulan uluslararası standart ve politikalara uyum sağlama düzeyi ve uygulama etkinliği  düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Bu amaçla FSB tarafından 2010 yılından itibaren ülke (country peer review) ve konu (thematic peer review) bazında emsal değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

  • Mevduat Sigortacılığı

FSB tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen mevduat sigortacılığı konusundaki tematik emsal değerlendirme çalışmasında TMSF bir yandan değerlendirilirken diğer taraftan değerlendirme takımında da  aktif olarak  yer almıştır.

Değerlendirme raporuna aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir:

http://www.fsb.org/2012/02/fsb-publishes-peer-review-on-deposit-insurance-systems/

  • Banka Çözümleme  Rejimleri

FSB üyesi ülkelerin yeni çözümleme çerçevesi olarak kabul edilen ve 2011 yılında yürürlüğe konulan “Finansal Kuruluşlar için Etkin Çözümleme Rejimlerinin Temel Özellikleri (FSB Key Attributes)” metninde yer alan temel standartlara uyum seviyesinin değerlendirildiği çözümleme konusunda  FSB tarafından iki ayrı tarihte tematik değerlendirme çalışması yapılmıştır:

Birinci Tematik Emsal Değerlendirme (First Thematic Peer Review of Resolution Regimes)” çalışması 2012 yılında gerçekleştirilmiş ve değerlendirme raporu Nisan 2013’de yayımlanmıştır. Bu çalışmada FSB Temel Prensiplerinin  belirli maddeleri  değerlendirme kapsamı haricinde tutulmuştur.

http://www.fsb.org/2013/04/fsb-thematic-review-on-resolution-regimes/

“İkinci Tematik Emsal Değerlendirme (Second Thematic Peer Review of Resolution Regimes)” çalışmasına TMSF tarafından hem üye sıfatıyla değerlendirme takımında yer alarak hem de değerlendirilen sıfatıyla BDDK ile ortak çalışmalar yürütülmek suretiyle katılım sağlanmıştır.

FSB’ye üye ülkelerin banka çözümleme sürecindeki görev, yetki ve sorumluluklarının kapsamlı olarak gözden geçirildiği bu değerlendirmeye ilişkin nihai rapor Mart 2016’da yayımlanmıştır. Söz konusu rapora aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilir:

http://www.fsb.org/2016/03/second-thematic-review-on-resolution-regimes/