FSB Organizasyon Yapısı

FSB’nin kurumsal yapısı ve faaliyetleri, FSB kuruluş sözleşmesi ile belirlenmiştir. Bu çerçevede FSB’nin organizasyon yapısı; genel kurul (Plenary), icra komitesi (Steering Committee), Başkan (Chairperson), Sekreterya (Secretary General),  dört adet daimi komite (Standing Committees) ile altı adet bölgesel çalışma grubu (Regional Working Groups) ve denetleyici birimler’den (Supervisory Colleges) oluşmaktadır.

Aşağıdaki linkten FSB’nin son organizasyon şemasın erişim sağlanabilir:

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/FSB-Organisation-Chart.pdf