FSB Hakkında

Finansal İstikrar Kurulunun tarihçesi 1990’lı yıllarda yaşanan uluslararası büyük ölçekli krizlere dayanmaktadır. Bu dönemde yaşanan finansal krizlerin (1997-1998 yıllarındaki Asya Krizi vb.) giderek kapsam ve etki alanlarının genişlemesiyle krizlerin bulaşma riskinin ve  küresel ölçekteki olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulması önem kazanmış ve bu çerçevede kriz öncesinden başlamak üzere kriz yönetimi ve kriz sonrası finansal istikrarın yeniden tesis edilerek korunmasına yönelik konularda uluslararası bir oluşuma ihtiyaç duyulmuştur.

Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla 1999 yılında G-7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankaları yöneticileri tarafından finansal piyasalardaki düzenleyici otoriteler ile uluslararası finansal kuruluşlar arasında koordinasyonu ve bilgi paylaşımını sağlayarak finansal istikrara katkı sağlayacak etkin düzenleyici ve denetleyici politikalar geliştirilmesinden sorumlu olan uluslararası bir platform olarak Finansal İstikrar Forumu (Financial Stability Forum, FSF) kurulmuştur.

Ancak, küresel ölçekte ticari ve mali piyasalarda meydana gelen değişiklikler, teknolojik gelişmeler ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda G20 liderler zirvesinde alınan  kararla Nisan 2009’da Finansal İstikrar Forumu Finansal İstikrar Kurulu’na (Financial Stability Board) dönüştürülmüştür.

Bu dönüşümle birlikte Finansal İstikrar Kurulu’nun görev alanı genişletilmiş ve uluslararası ölçekte kapsamlı düzenleyici ve denetleyici politikaların geliştirildiği  etkin ve fonksiyonel  bir Kurul statüsüne kavuşması sağlanmıştır.  Halen İsviçre’nin Basel şehrinde bulunan FSB İsviçre kanunlarına tabi  olarak faaliyetlerini yürüten kar amacı bulunmayan uluslararası bir üst kuruldur.

Link: http://www.fsb.org/