TMSF / FSB Finansal Kuruluşlar için Etkin Çözümleme Rejiminin Temel Özellikleri

Küresel krizle birlikte G20 Liderler Zirvesi toplantılarında alınan kararlar uyarınca G20  önderliğinde FSB başta olmak üzere pek çok uluslararası  kurum ve kuruluşun katkılarıyla yürütülen küresel ölçekte yeni bir finansal mimari tesis edilmesine yönelik düzenleme ve yapılanma çalışmaları büyük ölçüde sonuçlanmıştır. Bu kapsamda, küresel kriz sonrası dönemde daha sağlam ve güvenli bir finansal sektör oluşturulmasına yönelik mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme konularında kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.  Ekim 2011’de FSB tarafından yürürlüğe konulan “Finansal Kuruluşlar için Etkin Çözümleme Rejimlerinin Temel Özellikleri (FSB Key Attributes)” çözümleme alanındaki en temel düzenlemeler biridir.

 Kısaca FSB Temel Prensipleri olarak adlandırılan bu düzenlemenin  kapsamı içinde bankaların yanısıra sigorta şirketleri, aracı kuruluşlar, yatırım fonları, finansal alt yapı kuruluşları, finansal holding şirketleri vb. diğer finansal kuruluşlar da yer almaktadır. FSB Temel Prensipleri ile sorunlu hale gelen sistemik önemi haiz finansal kuruluşların (SIFI) vergi mükelleflerine ilave maliyet yüklemeksizin çözümlenmesi hedeflenmiştir. 

FSB tarafından yürürlüğe konulan yeni çözümleme çerçevesinde 4 temel unsurun önem kazandığı  görülmektedir:

  • Ulusal çözümleme rejimlerinin güçlendirilmesi,
  • Sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi,
  • Kurtarma ve çözümleme planları hazırlanarak finansal kuruluşların ve çözümleme otoritelerinin olası sorunlara/krizlere karşı hazırlıklı olmasının sağlanması,
  • Etkin çözümleme sürecinin önündeki engellerin kaldırılması.

Ülkemizin  hem G20 üyesi hem de FSB üyesi olması sebebiyle uyum sağlamakla yükümlü olduğu bu düzenlemeler konusunda mevzuatımızda köklü ve önemli değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda halen BDDK ve TMSF tarafından ortaklaşa yürütülen  bir mevzuat geliştirme çalışması bulunmaktadır.

Finansal Kuruluşlar için Etkin Çözümleme Rejimlerinin Temel Özellikleri (FSB Key Attributes)” dokümanına aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir.

http://www.fsb.org/2014/10/key-attributes-of-effective-resolution-regimes-for-financial-institutions-2/