FSB Türkiye Emsal Değerlendirme Raporu

FSB tarafından Şubat 2015 tarihinde ülkemizde Ülke Emsal Değerlendirme (Country Peer Review) süreci başlatılmış ve bu çerçevede Türkiye’deki “Makro İhtiyati Politika Çerçevesi ve Araçları” ile “Banka Çözümleme Çerçevesi” konularında kapsamlı bir değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

Sözkonusu emsal değerlendirme çalışması  Kasım 2015’de  sonuçlanmış olup  değerlendirme raporuna aşağıda belirtilen linkten  erişim sağlanabilir:

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Turkey-peer-review-report-19Nov15.pdf