TMSF / Fon Kurulu

Adı SoyadıGörevi
Muhiddin GÜLALBaşkan
Ali ALTINTAŞİkinci Başkan
Halil İbrahim AKYILDIZÜye
Fatih Sultan Mehmet YILDIRIMÜye
Fatin Rüştü KARAKAŞÜye
Şeref SAFAÜye
Çiğdem UÇARÜye

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon) Kurulu, Fonun karar organıdır. Fon Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Fon Kurulu Başkanı Fonun da başkanıdır. Fon Kurulu en az haftada bir defa olmak üzere, gerekli hallerde toplanır. Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme ve görevde bulunmadığı diğer hâller ile görevden alınması durumunda ikinci başkan, onun da bulunmadığı hâllerde Fon Kurulu tarafından belirlenecek bir üye Başkana vekâlet eder.

Fon Kurulu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevler yanında ayrıca aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

  1.   Fonun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Fonun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak.
  2.   Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
  3.   Fonun performansını ve malî durumunu gösteren raporları onaylamak.
  4.   Fon Başkanının önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak.