Etik Komisyon Üyeleri

12.10.2021 tarihli ve 23243 sayılı Başkanlık Makamı onayı ile Kurumumuz Etik Komisyonu Üyeleri belirlenmiştir.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

 

1-    Nevzat AVUNÇ    
    Fon Başkan Yardımcısı
    Komisyon Başkanı
    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe Şişli, İstanbul 34394
    Tel: (212) 340 23 10
    e-posta: navunc@tmsf.org.tr

2-    Ahmet MUTLU
    Denetim Daire Başkanı
    Komisyon Üyesi
    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe Şişli, İstanbul 34394
    Tel: (212) 340 22 94
    e-posta: amutlu@tmsf.org.tr

3-    Ömer ŞANLI
    Destek Hizmetleri Daire Başkanı
    Komisyon Üyesi
    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe Şişli, İstanbul 34394
    Tel: (212) 340 23 45
    e-posta: osanli@tmsf.org.tr

4-    Adem ASLAN
    İnsan Kaynakları, İdari ve Mali İşler Müdürü
    Komisyon Üyesi
    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe Şişli, İstanbul 34394
    Tel: (212) 340 23 68
    e-posta: aaslan@tmsf.org.tr