EFDI Hakkında

TMSF’nin Eylül 2005’te üye olduğu EFDI, Avrupa’da mevduat sigortacılığı alanında işbirliğini destekleyerek finansal sistemin istikrarına katkıda bulunmak ve müşterek menfaatler ile ilgi alanlarına yönelik bilgi paylaşımında bulunmak üzere, 2002 yılında Viyana’da kurulan gönüllü bir organizasyondur. EFDI’nin 56 üyesi bulunmaktadır.

Başta IADI olmak üzere AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Avrupa Denetim Kuruluşu (SSM), Avrupa Çözümleme Kuruluşu (SRM), Avrupa Mevduat Sigorta Programı (EDIS), Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi  kuruluşlarla yakın işbirliği içinde faaliyet gösteren EFDI’nin çalışmaları içerisinde AB Direktifleri’nin uygulanmasına katkıda bulunmak ve direktiflerde yapılması gerekli görülen değişiklikleri tartışmak da yer almaktadır.

Link: www.efdi.eu