TMSF / Başkanın Mesajı

Geride bıraktığımız 2019 yılı Dünya’da ve ülkemizde; yaşanan ekonomik ve finansal gelişmeler sebebiyle dengelenme ve ilerlemeyi sağlamak üzere yeni düzenleme ve reformların üzerinde yoğunlaşıldığı bir yıl olmuştur. Özellikle ülkemizde hayata geçirilen ekonomik reformlar, atılan yapısal dönüşüm adımları ve hazırlanan ekonomik programlar Türkiye’nin 2019 yılını büyüyerek tamamlamasına vesile olurken aynı zamanda ülkemizi, teması “Değişim Başlıyor” olarak belirlenen 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı’na hazırlar niteliktedir. 

Kurulduğu günden bugüne amacı finansal sistemin istikrarına katkıda bulunmak olan TMSF, 2019 yılında bu anlamda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle bu dönemde mevduat sigorta limitinin 100.000TL’den 150.000TL’ye çıkarılması mevduat sahiplerinin finansal sisteme güvenini artırmak üzere atılmış önemli bir adımdır. Limitin yükseltilmesi ile sigorta kapsamındaki mevduat tutarı yaklaşık 100 milyar TL kadar artmış, bu tutar yıl sonu itibarıyla 709 milyar TL seviyesine yükselmiştir.

TMSF’nin 2019 yılı sonunda sigorta kapsamındaki mevduatları garanti altına almak üzere tuttuğu mevduat sigortacılığı rezervi 52,8 milyar TL seviyesine ulaşmış ve bu rezervin toplam sigortalı mevduatı kapsama oranı %7,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran uluslararası diğer örneklerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin oldukça güçlü bir mevduat sigorta sistemine sahip olduğunu göstermektedir.

TMSF’nin ve dolayısıyla ülkemizin güçlü olduğu bir diğer konu ise banka çözümleme ve geri kazanım alanındaki tecrübesidir. TMSF kendisine son olarak devredilen Müflis Bank Asya ile birlikte toplam 26 adet bankanın kamuya oluşturduğu maliyeti minimize etmek üzere çözümleme ve geri kazanım faaliyetlerini titizlikle sürdürmektedir. Bu çalışmalar neticesinde bugüne kadar 23,1 milyar dolar tahsilat elde edilmiş ve bu tahsilattan yaklaşık 12,4 milyar dolar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na borç ödemesi yapılırken TCMB’ye 1,4 milyar dolar avans geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum/kuruluşlarına yaklaşık 5,6 milyar dolar ve diğer kurum/kuruluşlara da 1,9 milyar dolar ödeme yapılmıştır. TMSF banka çözümleme ve geri kazanım sürecinde önemli mesafe katetmiş ve sürecin sonuna yaklaşmıştır. Kalan dosyalardan yaklaşık 500 milyon dolar daha tahsilat yapılması beklenmektedir.

TMSF; mevduat sigortası ve banka çözümlemenin yanısıra 2016 yılından bu yana yürüttüğü kayyımlık faaliyetleri ile de ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere gayret göstermektedir. Mahkeme kararları ile kayyım olarak atandığı şirketleri “milli değer” anlayışıyla, ticari hayatın ve dolayısıyla ekonominin içinde tutmak için basiretli bir tüccar gibi yönetmektedir.

Halihazırda TMSF’nin yönetiminde bulunduğu 804 adet şirketin aktif büyüklüğü 59,70 milyar TL, özkaynakları ise 25,37 milyar TL seviyesindedir. Bu şirketlerin aktif büyüklüğü ve özkaynakları devraldığımız günden bu yana %38 oranında artmıştır. TMSF yönetiminde karlılıkları da önemli ölçüde artan şirketlerin bir yandan da ülke istihdamına katkıları sürmektedir. Bu şirketlerde 40.667 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

TMSF; faaliyet gösterdiği her alanda ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve proaktif bir yönetim anlayışı sergilemektedir. Mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında uluslararası arenada gerek diğer mevduat sigortacıları gerekse IADI – EFDI gibi mesleki örgütlerle işbirliği ve tecrübe paylaşımı çalışmalarını sürdürmekte ve bu çalışmaların sonuçlarını faaliyetlerine yansıtmaktadır. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI)’nin 18. Yıllık Genel Kurul Toplantısı, 60. İcra Kurulu Toplantısı, ilgili Konsey, Teknik, Bölgesel Komite Toplantıları ile “Reformları Gerçekleştirmek: Kriz Sonrasında Mevduat Sigorta Sistemlerinde Neler Değişti?” konulu Yıllık Konferansı 7-11 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşmiştir. Toplantılara 84 ülkeden 102 kuruluşa mensup 220’nin üzerinde yabancı katılımcı iştirak etmiştir.

Önümüzdeki 2020 yılının hem ülkemiz hem de dünya için huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını diler, 2019 yılında özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. TMSF, bundan sonraki dönemlerde de ülke menfaatlerini korumak ve kendisine verilen görevleri layığıyla yerine getirmek konusundaki gayretini sürdürecektir.  

Muhiddin GÜLAL

TMSF Başkanı