TMSF / Başkanın Mesajı

Ülkemizde son yirmi yılda yaşanan gerek ekonomik, gerek politik, gerekse sosyolojik gelişmeler TMSF’nin ülkemizin finansal güvenlik ağının önemli bir parçası olduğunu ispatlar niteliktedir. 90’lı yıllarda ve 2000’li yılların başında yaşanan ekonomik krizler TMSF’yi mevduat sigortacısı kimliğinin yanısıra banka çözümleme otoritesi haline getirmiş, 25 bankayı aynı anda çözümlemek gibi bir görevi üstlenen TMSF aynı zamanda bankacılık sektöründe yaşanan bu krizin ülke ekonomisine maliyetini azaltmak için geri kazanım faaliyetlerine de ağırlık vermiştir.

Bağımsız bir Kurum olarak göreve başladığı ilk 12 yılını mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve geri kazanım faaliyetlerinde dünyada benzeri görülmemiş çeşitli örnekleri tecrübe etmek suretiyle uzmanlaşarak geçiren TMSF’nin, 2016 yılında ülkemizde yaşanan hain darbe girişimi sonucunda misyonu genişlemiş ve TMSF’ye terör örgütleriyle bağlantısı olan şirketlerde kayyımlık faaliyetlerini yürütme görevi de verilmiştir.

TMSF, yenilenen misyonunu da göz önünde bulundurarak 2018 yılında “Mevduat Sigortacılığı ve Çözümlemede Dünya Markası Olmak”vizyonunu benimsemiş ve faaliyet alanına giren konularda dünya standartlarını yakalamayı kendisine hedef edinmiştir.  Kuruluş amacı ve asli görevi olan mevduat sigortacılığı alanında TMSF, elinde bulundurduğu yaklaşık 41 milyar TL (7 milyar dolar) mevduat sigortacılığı rezervi ve %8,07’lik rezervin sigortalı mevduatı kapsama oranı ile güçlü bir seviyeye ulaşmıştır. Aynı zamanda TMSF daima dünyada mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte, IADI – EFDI gibi uluslararası platformlarda işbirliği, koordinasyon, bilgi/tecrübe paylaşımı çalışmalarını sürdürmekte ve yeni uluslararası standartlara uyum çalışmalarına devam etmektedir.

90’lı yılların sonundan bu yana TMSF’nin gündeminde önemli yer tutan banka çözümleme ve geri kazanım çalışmalarında sona doğru yaklaşılmış bulunmaktadır. 2016 yılında faaliyet izni kaldırılan Bank Asya ile birlikte bugüne kadar toplam 26 adet banka TMSF’ye devredilmiş, TMSF bu bankaların kamuya en az maliyet yükleyecek şekilde çözümlenmesi için gayretini ortaya koymuştur.  Sözkonusu bankaların kamuya olan maliyetinin geri kazanımı için yürütülen faaliyetler sonucunda yaklaşık 23 milyar dolar tahsilat elde edilmiş ve bu tahsilattan yaklaşık 12,4 milyar dolar Hazine Müsteşarlığı’na borç ödemesi yapılırken TCMB’ye 1,4 milyar dolar avans geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.Bununla birlikte Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum/kuruluşlarına yaklaşık 5,6 milyar USD ve diğer kurum/kuruluşlara da 1,9 milyar USD ödeme yapılmıştır. TMSF bundan sonraki süreçte elinde kalan dosyalardan yaklaşık yarım milyar dolar daha tahsilat yapmayı beklemektedir.

TMSF’nin gündeminde 2016 yılının sonundan bu yana yoğun bir şekilde yer alan bir diğer husus ise kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve çözümlenmesidir. TMSF, üstlendiği bu görevin sonuçlarının milli ekonomiye yansımasının oluşturacağı etkinin bilinci ile şirketlerin ticari hayatlarını ve ekonomiye katkılarını sürdürebilmek için titizlikle çalışmaktadır.

Mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle, mevcut halinin “sürdürülebilir” olmadığının tespit edilmesi durumunda ise, satış veya tasfiyesi suretiyle, ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin önlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu şirketlerde çalışanların mağdur olmamaları ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi de TMSF’nin öncelikli hedefleri arasında bulunmaktadır.

Mart 2019 itibarıyla TMSF, Türkiye’nin 39 ilinden toplam 924 adet şirkette/ticari işletmede kayyım olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 127 şirketin %50’nin altındaki hisseleri ile 120 gerçek kişinin mal varlıklarına da TMSF kayyım olarak atanmıştır. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 57,8 milyar TL, toplam ciroları 31,7 milyar TL ve toplam özkaynakları 21,3 milyar TL’dir. Bu şirketlerde yaklaşık 44.317 kişi istihdam edilmektedir. TMSF göreve başladığından bu yana söz konusu şirketlerin aktifinde %29’luk büyüme sağlanmıştır.

TMSF bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi hakkıyla yerine getirebilmek için tüm personeli ile birlikte olağanüstü bir gayret göstermiş, daima değişime ayak uydurmuş ve gelişimin takipçisi olmuştur. Bundan sonraki süreçte de kendisine verilen tüm görevleri aynı bilinç ve gayretle sürdürecektir. 

Muhiddin GÜLAL

TMSF Başkanı