Tasfiye Sürecine İlişkin Genel Nitelikte Sorular ve Cevapları

6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine intibak etmek üzere, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuruda bulunan şirkete ilişkin, BDDK tarafından yapılan incelemeler neticesinde şirketin ilgili mevzuat koşullarını sağlayamadığının belirlenmesi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 01.07.2021 tarihinde tasfiye kararı verilmiştir.
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda Kurumun;

12.03.2021 tarihli basın açıklamasında; hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 07.04.2021 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu ifade edilerek, Kuruma başvuruda bulunmayanlar hakkında “İzinsiz faaliyette bulunmak” suçundan işlem tesis edileceği,

08.04.2021 tarihli basın açıklamasında ise; 6361 sayılı Kanunun Geçici 7’nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek, söz konusu sürenin dolmasından önce Kuruma intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı

hususları BDDK tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu çerçevede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; şirketlerin, gideremedikleri sermaye yetersizliği ve intibak şartlarını sağlayamamaları nedeniyle, eski veya yeni müşteri ayrımı yapılmaksızın tüm müşteriler için giderek daha fazla mağduriyet yaratmasının önüne geçebilmek amacıyla tasfiyelerine karar verilmiştir.

Tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreçleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından her şirkete ayrı olarak atanan tasfiye komisyonları tarafından ilgili şirket nezdinde yürütülmekte ve şirkete ait tüm belge/bilgi ve kayıtlar ilgili şirket nezdinde muhafaza edilmektedir.
Kurumumuzun web sayfasındaki (https://www.tmsf.org.tr/Basin/List/tasarruf-finansman-sirketlerinin-cagri-merkezlerine-iliskin-bilgilendirme) linkinde şirketlerin çağrı merkezi telefonları ve internet sitesi adresleri yer almakta olup, tasfiye komisyonları tarafından şirketin iş ve işlemlerine ilişkin yapılacak duyuruları da, ilgili şirketin internet sitesindeki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

Şirketin tasfiye işlemlerinde, TMSF tarafından atanan Tasfiye Komisyonu görevli ve yetkili olup BDDK ve TMSF nezdinde şirkete ait belge bulunmadığından, görüşme yapılmamaktadır.

Şirketin çağrı merkezine talebinizi iletebilir ve iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Tasfiye Komisyonu ve şirket personeli tarafından, mevcut işlemlerin yoğunluğu ve aciliyeti nedeniyle müşteri ve diğer hak sahipleriyle görüşme yapılmamakla birlikte, şirkette devam eden sözleşme devir çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, diğer hak sahiplerinin alacak kayıt talebi başvuruları alınmaya başlanacaktır.

Tasfiye Komisyonu tarafından şirketin tasfiye iş ve işlemlerine ilişkin yapılacak duyuruları, şirketin internet sitesindeki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.