Tahsisat Yapılmış, Teslimat Almış Müşterilere İlişkin Sorular ve Cevaplar

Finansman dönemi müşterilerinin sözleşmeleri devre konu olmadığından, ilgili tasfiye halindeki şirkete mevcut sözleşme kapsamında ödeme yapmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Finansman dönemi müşterilerinin sözleşmeleri devre konu olmadığından, finansman döneminde sözleşmesi olan (teslimat alan) müşteriler, sözleşmeden kaynaklanan taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili tasfiye halindeki şirketlerin internet sitesinde belirtilen banka hesap numaralarına ödemeye devam etmelidirler.

Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşteriler sözleşmeden kaynaklanan taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak tasfiye halindeki şirkete ödemeye devam etmelidirler. Aksi durumda sözleşmenin temerrüt hükümleri kapsamında yasal takibe maruz kalabilirler.

Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin sözleşmeden kaynaklanan taksitli borçlarının tamamını sözleşmeye uygun şekilde tasfiye halindeki şirkete ödemeleri ve Tasfiye Komisyonu tarafından, ilgili şahsın şirkete başkaca borcunun kalmadığının tespit edilmesi durumunda, teslim aldığı varlık üzerindeki tüm rehin/ipotek/hacizler kaldırılarak, senetleri/çekleri iade edilecektir.

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir. Konuya ilişkin yazılı talebinizi şirketin tasfiye komisyonuna iletmeniz durumunda sizle iletişime geçilecektir.