Tahsisat Yapılmamış, Teslimat Almamış (Tasarruf Dönemindeki) Müşterilere İlişkin Sorular ve Cevaplar

Tasfiyenin başladığı 02.07.2021 tarihinden itibaren, müşterilere herhangi bir tahsisat ve teslimat yapılmayacaktır. Paralarının geri ödenebilmesi için çalışılmaktadır.

Para yatırdığı halde bugüne kadar evini veya arabasını teslim alamamış müşterilerin taksit ödemeleri durdurulmuştur. Tasfiye Komisyonu’nun daha sonra yapacağı duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacaklardır.

Hepsinin geri ödenebilmesi için çalışılmaktadır; fakat bunun mümkün olup olamayacağını şu anda söyleyebilmek mümkün değildir. Ancak yukarıda madde madde yazdığımız tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra, net bilgi verilebilir. Şirketlerin mal varlıkları birbirinden farklı olduğu için, bir şirketin ödemeleri ile başka bir şirketin ödemeleri, aynı olmayabilir, farklı oranlarda olabilir.

Şirkete senet verdiği halde, bugüne kadar ev veya arabasını alamayan müşterilerin dilekçe vermeleri için, daha sonra duyuru yapılacaktır. Biz duyuru yapana kadar, senet vermiş müşterilen herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.
Dilekçeleri, tasfiye komisyonunca incelendikten sonra karar verilebilecektir.

Hak kaybı yaşamak korkusuyla, paniğe kapılıp herhangi bir başvuruda bulunmanıza veya işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır.
Tasarruf birikimi ödemesi yaptığı halde, bugüne kadar evini veya arabasını teslim alamamış müşterilerin taksit ödemeleri, duyuru yapılıncaya kadar durdurulmuştur. (Evini veya arabasını almış müşterilerin ise, temerrüde düşmemek için taksitlerini ödemeye devam etmeleri gerekmektedir.) Tasfiye komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını bildirmeye çağırılacaklardır.