Personel Soruları

Resmi Gazete’nin 2 Temmuz 2021 tarihli ve 31529 mükerrer nüshasında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 1 Temmuz 2021 tarih 9647 sayılı kararıyla bu şirketler tasfiye sürecine girmiştir. Bu tarihten önceki alacaklar tasfiye sürecinde masaya alacak olarak kaydedilecek ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde ve tasfiye masası mal varlığının elverdiği ölçüde ödeme yapılabilecektir.

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir. Şirketle ilgili taleplerinizi doğrudan şirketin tasfiye komisyonuna yönlendirebilirsiniz

Sürecin işleyişine ve ilerleyişine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri, ilgili şirketin internet sitesindeki duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

Şirket çalışanlarının işten ayrılırken şirkete ait demirbaşları iade etmeleri gerekmektedir. Şirket envanteri ile mutabakat sağlanması için Şirketin Tasfiye Komisyonuna başvuruda bulunabilirsiniz.

Şirket Genel Müdürlükleri ile aynı ilde olan kişilerin, şahıslarına zimmetli demirbaşları şirketin Tasfiye Komisyonlarına ya da ilgili birim yetkililerine elden teslim etmeleri, şehir dışında olanların ise çağrı merkezi üzerinden şirket yetkilileri ile temasa geçerek, alacakları bilgiye göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Tasfiyesine karar verilen şirketlerin çağrı merkezi numaraları TMSF’nin web sayfasındaki https://www.tmsf.org.tr/tr/Basin/List/tasarruf-finansman-sirketlerinin-cagri-merkezlerine-iliskin-bilgilendirme linkinde bulunmakta olup ilgili şirketlere bu linkte belirtilen numaralar kanalıyla ulaşabilirsiniz.

Zimmetli demirbaşların şirket yetkililerince mutabakat yapılarak teslim alınması gerekmektedir. Ayrıca, dizüstü bilgisayar, cep telefonu vb. hassas demirbaşların kargoda zarar görmesi ihtimali olduğundan kargo ile gönderilmesi uygun değildir.

Bu nedenle, çağrı merkezi üzerinden şirket yetkilileri ile temasa geçerek, alacağınız bilgiye göre hareket etmeniz daha uygun olacaktır.

Tasfiyesine karar verilen şirketlerin çağrı merkezi numaraları TMSF’nin web sayfasındaki https://www.tmsf.org.tr/tr/Basin/List/tasarruf-finansman-sirketlerinin-cagri-merkezlerine-iliskin-bilgilendirme linkinde bulunmakta olup ilgili şirketlere bu linkte belirtilen numaralar kanalıyla ulaşabilirsiniz.

Tasfiye döneminde olan tasarruf finansman şirketlerinde giderlerin minimuma indirilmesi amacıyla, ihtiyaca mukabil asgari sayıda personel istihdam edilmesine özen gösterilmekte olup zorunlu haller dışında personel alımı söz konusu olmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılarla ilgili olarak işverenler; bir ay içinde prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek ve kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek, en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar SGK’ye ödemekle yükümlüdür.

Şirketin tasfiye edilme sürecinde elde edilecek mali kaynaklara ve alacakların imtiyaz ve öncelik sıralamalarına (sıra cetveline) tabi olduğundan, ilerleyen süreçte planlanacak ve uygun şartların oluşması halinde ödemeler bizatihi şirkete atanan Tasfiye Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak tasfiye döneminin bu aşamasında, ödeme işlemleri ve sürecine ilişkin net bir öngörüde bulunmak mümkün olmamaktadır.

Bu çerçevede, tasfiyesine karar verilen Şirketin tasfiye işlemleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından görevlendirilen Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülmekte olup tasfiye sürecinde tasfiye komisyonları görevli ve yetkilidir. Şirketle ilgili taleplerinizi doğrudan şirketin tasfiye komisyonuna iletebilirsiniz.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun Geçici 9. maddesi yalnızca “tasarruf dönemi”ndeki tasarruf finansman sözleşmelerinin devrine ilişkindir. Diğer alacaklıları içermemektedir. Dolayısıyla, tasfiye halindeki şirketlerin diğer alacaklıları, alacak taleplerini tasfiye masasına iletmelidir.