Bank Asya İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına doğrudan veya bulunduğunuz yerdeki iflas müdürlükleri aracılığıyla müracaat edilmesi gerekmektedir.

İflas Müdürlüğü’nün 2017/14 İflas sayılı dosyasına ilişkin 09.12.2017 tarihli ilanına istinaden; dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle
1. İlanda belirtilen Başvuru harcının ödendiğine dair makbuz/dekont aslı,
2. Resmi kimlik belgesi fotokopisi (Nüfus cüzdanı veya Pasaport fotokopisi),
3. Vatandaşlık Numarası (Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası kayıtlı olanlar için aranmayacaktır),
4. Ticaret Sicil Belgesi fotokopisi (Şirketler için),
5. Alacağı tevsik edici belge fotokopisi, (Asya Katılım Bankası A.Ş. hesap cüzdanı fotokopisi, makbuz, fatura, senet, defter hülasası, mahkeme kararı (Gerekçeli karar, Bölge Adliye Mahkemesi kararı, Yargıtay ilamı) havale Dekontu, resmi Daireler için resmi yazı ve ekinde alacağı tevsik edici resmi belgeler ve başkaları),
6. Vekil ile yapılan başvurularda Noter Onaylı Vekâletname örneği,
7. Mirasçılar tarafından yapılacak başvurularda veraset ilamı
ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru harcı yatırmayan müracaatçıların başvuruları sonuçlandırılmayacaktır.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Veli ya da vasi olduğunu gösterir evraklar ile; Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Bireysel müşteriler için;
• Kimlik fotokopisi ve teslim edilecek kurum bilgisini içeren ıslak imzalı dilekçe eki ile hesapbilgisi@bankasya.com.tr den,
Kurumsal müşteriler için;
• İmzalı kaşeli dilekçe ve imza sirküleri ile hesapbilgisi@bankasya.com.tr adresinden talep edilebilir.
Ayrıca, Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.8 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine doğrudan başvurabilirsiniz.
Bununla birlikte 0850 222 4 888 (Alo Asya) hattından da konu hakkında irtibata geçebilirsiniz.

Kredi kartı ekstreleri, Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile veya kart@bankasya.com.tr adresine müflis Banka’da kayıtlı email adresinizden kimlik fotokopisi ve dilekçe ile talepte bulunabilirsiniz.
0850 222 4 888 (Alo Asya) hattından da konu hakkında irtibata geçebilirsiniz.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

0850 222 4 888 (Alo Asya) hattı ile irtibata geçebilirsiniz veya düzeltme talepleriniz için callenter@bankasya.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine mevcut hisse senetleri fotokopileri eklenmek suretiyle dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Bireysel müşteriler için,
• Kimlik fotokopisi ve dilekçe ile bireysel@bankasya.com.tr ye başvurulabilir.
Kurumsal müşteriler için,
• İmzalı kaşeli dilekçe ve imza sirküleri ile ticaripazarlama@bankasya.com.tr adresinden talep edilebilir.
Ayrıca, Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul” adresinden talepte bulunabilirsiniz.

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

0850 222 4 888 (Alo Asya) hattından veya callleft@bankasya.com.tr mail adresine mail göndererek irtibata geçebilirsiniz.

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
Dilekçe ekinde ipotek fek harcının yatırıldığına dair dekont aslı, kimlik fotokopisi ve tapu fotokopisinin birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Ortak hesap sahiplerinden her biri Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunması gerekmektedir.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

İİK’nın 194. Maddesi gereği müflis aleyhine açılan davalar durur ancak 2. Alacaklılar toplanmasından 10 gün sonra devam edilebilir.
Müflis Banka aleyhine açılan icra takipleri ise Bankacılık Kanununun 106/2.maddesi gereğince müflisin faaliyet izninin kaldırıldığına dair Kurul kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 23/07/2016 tarihinde durmuş olup; iflas kararının kesinleşmesi halinde söz konusu icra takipleri düşecektir.

Dilekçe ile Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine başvuru yapılmalıdır.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.
Ayrıca tazmin talebinize ilişkin yazınızın bir suretini Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine göndermeniz gerekmektedir.

Teminat mektuplarınızı dilekçe ekinde Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iadesini gerçekleştirebilirsiniz.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresince duyurulan hesaba yatırılacaktır.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ve temlikname ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.