TMSF / Çözümleme Şeması

Temettü hariç ortaklık hakları ile Fona devredilen bankaların çözümleme şeması aşağıda sunulmaktadır.