Fona Devredilen Bankalar

TEMETTÜ HARİÇ ORTAKLIK HAKLARI FONA DEVREDİLEN BANKALAR
Çözümleme Yöntemi Bankalar Fona Devir Tarihi İlgili Kanun Mevcut Durumu
Doğrudan Satışı Yapılarak Çözümlenen Bankalar BANK EKSPRES 12/12/1998 3182 - 64 Fon Yönetim Kurulu ve BDDK’nın 22.06.2001 tarihli kararı ile Fonun Bankadaki hisselerinin 30.06.2001 tarihi itibarıyla Tekfen Holding’e satılmasına karar verilmiş ve devir işlemi BDDK’nın 18.10.2001 tarihli kararı ile uygun görülmüştür. Tekfenbank A.Ş.’deki hisse değişikliği sonrası Bankanın yeni ticaret ünvanı 11.01.2008 tarihi itibarıyla Eurobank Tekfen A.Ş. olmuştur. 28.01.2013 tarihinden itibaren Burgan Bank A.Ş. olmuştur.
DEMİRBANK 06/12/2000 4389- 14 /3 Fon Yönetim Kurulunun 19.09.2001 tarihli kararı ile Banka hisselerinin HSBC’ye satılmasına karar verilmiştir. Fon ile HSBC arasında imzalanan 20.09.2001 tarihli HDS kapsamında 30.10.2001 tarihi itibarıyla fiili devir işlemi gerçekleştirilmiştir.
SİTEBANK 09/07/2001 4389-14/3 Fon Yönetim Kurulunun 19.12.2001 tarihli kararı ile, Fon ile Novabank arasında 21.12.2001 tarihinde imzalanan HDS kapsamında Fona ait Sitebank hisseleri Novabanka satılmış ve devir işlemleri 25.01.2002 tarihinde tamamlanmıştır. Sitebank A.Ş.nin ticaret ünvanı 28.03.2003 tarihinde BankEuropa Bankası A.Ş. olarak, BankEuropa Bankası A.Ş.’nin ticaret ünvanı ise 29.11.2006 tarihinde Millennium Bank A.Ş. olarak değişmiştir.
TARİŞBANK 09/07/2001 4389-14/3 Fon Yönetim Kurulunun 29.05.2002 tarihli kararıyla Banka hisselerinin satılmasına karar verilmiştir. Fon ile Denizbank arasında 21.10.2002 tarihinde imzalanan HDS kapsamında Denizbank ile Tarişbank’ın birleşmesi 27.12.2002 tarihinde tamamlanmıştır.
Birleştirildikten Sonra Satılan Bankalar EGEBANK 21/12/1999 4389 -14/3-4 26.01.2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu kararına istinaden tüm aktif ve pasifleriyle Sümerbank çatısı altında birleştirilmiştir.
YURTBANK 21/12/1999 4389 -14/3-4
YAŞARBANK 21/12/1999 4389 -14/3
BANK KAPİTAL 27/10/2000 4389 -14/3-4
ULUSALBANK 28/02/2001 4389 -14/3 18.04.2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu kararına istinaden tüm aktif ve pasifleriyle Sümerbank çatısı altında birleştirilmiştir.
SÜMERBANK 21/12/1999 4389 -14/3-4 Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Bank Kapital ve Ulusalbank’ın Sümerbank’a devredilmesi sonrasında Fon Yönetim Kurulunun 28.05.2001 tarihli kararı ile Sümerbank hisseleri 09.08.2001 tarihinde imzalanan HDS kapsamında OYAK grubuna devredilmiştir. Oyak Bank A.Ş.’deki hisse değişikliği sonrası Bankanın yeni ticaret ünvanı 07.07.2008 tarihi itibarıyla ING Bank A.Ş. olarak değişmiştir.
Başka Bir Bankaya Devredilerek Çözümlenen Bankalar PAMUKBANK 18/06/2002 4389-14/3-4 Pamukbank'ın rehabilitasyon faaliyetlerine tabi tutulması ve sisteme geri kazandırılması çalışmaları kapsamında, satış süreci yürütülmüş ve Bankanın tüm aktif ve pasifleri ile bilanço dışı yükümlülüklerinin Halk Bankası'na devrini öngören 5230 Sayılı Kanun 31.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bankanın Halk Bankası'na fiili devri ise 12.11.2004 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Birleştirilerek Çözümlenen Bankalar İNTERBANK 07/01/1999 3182 -64/2 15.06.2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu kararına istinaden tüm aktif ve pasifleriyle Etibank çatısı altında birleştirilmiştir.
ESBANK 21/12/1999 4389- 14/3-4 15.06.2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu kararına istinaden tüm aktif ve pasifleriyle Etibank çatısı altında birleştirilmiştir.
ETİBANK 27/10/2000 4389- 14/3-4 Bankanın bankacılık lisansı, 28.12.2001 tarihi itibarıyla kaldırılmış ve tasfiyesine başlanmıştır. 04.04.2002 tarihinde Banka genel kurulunda alınan karar ile tasfiye halinin kaldırılmasına ve Bankanın tüm aktif ve pasifleri ile Bayındırbank çatısı altında birleştirilmesine karar verilmiştir.
İKTİSAT BANKASI 15/03/2001 4389- 14/3-4 Bankanın bankacılık lisansı 07.12.2001 tarihi itibarıyla kaldırılmış ve tasfiyesine başlanmıştır. 04.04.2002 tarihinde Banka genel kurulunda alınan karar ile tasfiye halinin kaldırılmasına ve Bankanın tüm aktif ve pasifleri ile Bayındırbank çatısı altında birleştirilmesine karar verilmiştir.
KENTBANK 09/07/2001 4389- 14/3-4 Bankanın bankacılık lisansı 28.12.2001 tarihi itibarıyla kaldırılmış ve tasfiyesine başlanmıştır. 04.04.2002 tarihinde Banka genel kurulunda alınan karar ile tasfiye halinin kaldırılmasına ve Bankanın tüm aktif ve pasifleri ile Bayındırbank çatısı altında birleştirilmesine karar verilmiştir.
EGS BANK 09/07/2001 4389- 14/3-4 26.12.2001 tarihli Fon Yönetim Kurulu kararıyla, Bankanın tüm aktif ve pasifleriyle Bayındırbank çatısı altında birleştirilmesine ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 18.01.2002 tarihi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir.
TOPRAKBANK 30/11/2001 4389- 14/3-4 BDDK ve Fon Yönetim Kurulunun 26.03.2002 tarihli kararlarına istinaden, Banka Bayındırbank çatısı altında birleştirilmiştir. Bankacılık lisansı 30.09.2002 itibarıyla kaldırılarak fiili birleşme tamamlanmıştır.
İradi Tasfiye Yöntemiyle Çözümlenen Bankalar TÜRK TİCARET BANKASI 06/11/1997 3182 – 64/2 Bankanın 09.08.2002 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında infisah ve tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye kararı 14.08.2002’de tescil edilmiştir. Bankanın fiilen 18.11.2003 yılında başlayan fiziki tasfiyesi, hâlihazırda dava süreci devam eden ya da hukuki problemi nedeniyle tasfiyesi zaman alacak olan hesaplar haricinde tamamlanmıştır.
TMSF Bünyesindeki Mevcut Bankalar BİRLEŞİK FON BANKASI (BAYINDIRBANK) 09/07/2001 4389- 14/3-4 Fon Yönetim Kurulunun 23.01.2002 tarihli kararıyla, Bankanın 01.02.2002 tarihinden itibaren mevduat kabul etmemesine, mevcut mevduat hesaplarının yenilenmemesine, bankacılık faaliyetlerinin mevcut varlık ve yükümlülükler ile diğer Fon bankalarından Bankaya devredilecek varlık ve yükümlülüklerin tasfiyesine yönelik olarak sürdürmesine karar verilmiş ve Banka bir geçiş bankasına dönüştürülmüştür.