Bank Asya İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1.

Alacak kaydı taleplerimi nereye ve nasıl yapabilirim?

 

İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına doğrudan veya  bulunduğunuz yerdeki iflas müdürlükleri aracılığıyla müracaat edilmesi gerekmektedir.

2.

Alacak kaydı talepleri için hangi belgelerle başvurmalıyım?

 

İflas Müdürlüğü’nün 2017/14 İflas sayılı dosyasına ilişkin 09.12.2017 tarihli ilanına istinaden; dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle

  1. İlanda belirtilen Başvuru harcının ödendiğine dair makbuz/dekont aslı,
  2. Resmi kimlik belgesi fotokopisi (Nüfus cüzdanı veya Pasaport fotokopisi),
  3. Vatandaşlık Numarası (Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası kayıtlı olanlar için aranmayacaktır),
  4. Ticaret Sicil Belgesi fotokopisi (Şirketler için),
  5. Alacağı tevsik edici belge fotokopisi, (Asya Katılım Bankası A.Ş. hesap cüzdanı fotokopisi, makbuz, fatura, senet, defter hülasası, mahkeme kararı (Gerekçeli karar, Bölge Adliye Mahkemesi kararı, Yargıtay ilamı) havale Dekontu, resmi Daireler için resmi yazı ve ekinde alacağı tevsik edici resmi belgeler ve başkaları),
  6. Vekil ile yapılan başvurularda Noter Onaylı Vekâletname örneği,
  7. Mirasçılar tarafından yapılacak başvurularda veraset ilamı

ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru harcı yatırmayan müracaatçıların başvuruları sonuçlandırılmayacaktır.

3.

Mevduat sigortası kapsamında tarafıma ödenen tutar haricinde kalan veya kurumsal (ticari) mevduatımı alabilmek için nereye başvurabilirim?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

4.

Vekâletname ile İflas Müdürlüğüne başvurulabilir mi?

 

Veli ya da vasi olduğunu gösterir evraklar ile; Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

5.

Bank Asya hesap hareketlerimi nereden alabilirim?

 

Bireysel müşteriler için;

Kurumsal müşteriler için;

Ayrıca, Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.8 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine doğrudan başvurabilirsiniz.

Bununla birlikte 0850 222 4 888 (Alo Asya) hattından da konu hakkında irtibata geçebilirsiniz.

6.

Bank Asya kredi kartı ekstrelerimi nereden alabilirim?

 

Kredi kartı ekstreleri, Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile veya kart@bankasya.com.tr adresine müflis Banka’da kayıtlı email adresinizden kimlik fotokopisi ve dilekçe ile talepte bulunabilirsiniz.  

0850 222 4 888 (Alo Asya) hattından da konu hakkında irtibata geçebilirsiniz.

7.

Kiralık kasa komisyon iadeleri için nereye başvurabilirim?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.  

8.

KKB (Kredi Kayıt Bürosu) ve LKS (Limit Kontrol Sistemi) talebimi nereye iletebilirim?

 

0850 222 4 888 (Alo Asya) hattı ile irtibata geçebilirsiniz veya düzeltme talepleriniz için callenter@bankasya.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

9.

ASYA BANK  hisse senetleri için nereye başvurabilirim?

 

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine mevcut hisse senetleri fotokopileri eklenmek suretiyle dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

10.

Borcu yoktur yazısı nasıl alabilirim?

 

Bireysel müşteriler için,

Kurumsal müşteriler için,

Ayrıca, Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul” adresinden talepte bulunabilirsiniz.

11.

Bankaya / şubeye teslim edilen diğer banka çeklerim veya senetlerim için nasıl bir yol izlemeliyim?

 

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

12.

Kredi kartıma iade / harcama itiraz sonucu süreci hakkında nasıl bilgi alabilirim?

 

0850 222 4 888 (Alo Asya) hattından veya callleft@bankasya.com.tr mail adresine mail göndererek irtibata geçebilirsiniz.

13.

İpotek kaldırma süreciyle ilgili nasıl işlem yapabilirim?

 

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Dilekçe ekinde ipotek fek harcının yatırıldığına dair dekont aslı, kimlik fotokopisi ve tapu fotokopisinin birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

14.

Asya Katılım Bankasına gönderilen hatalı eftler için nereye başvurabilirim?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

15.

Devam eden kredilerimin ya da taksitlendirdiğim kredi kart borcumu erken ödeyerek kapatabilir miyim?

 

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

16.

Kredi kart borcumu taksitlendirebilir miyim?

 

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

17.

Ortak hesap sahipleri nasıl başvuruda bulunacak?

 

Ortak hesap sahiplerinden her biri Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunması gerekmektedir.

18.

Kar payı alacağımı nasıl tahsil edebilirim?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

19.

Müflis Bankadan olan İşçi alacaklarımın (kıdem, ihbar tazminatları) tahsiline ilişkin ne yapmalıyım?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

20.

Müflis Banka aleyhine kazanmış olduğu dava/lardan veya hakem heyeti kararlarından doğan alacağımın tahsiline ilişkin ne yapmalıyım?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

21.

Müflis Banka aleyhine açmış olduğum dava/icra takiplerimin akibeti ne olacak?

 

İİK’nın 194. Maddesi gereği müflis aleyhine açılan davalar durur ancak 2. Alacaklılar toplanmasından 10 gün sonra devam edilebilir.

Müflis Banka aleyhine açılan icra takipleri ise Bankacılık Kanununun 106/2.maddesi gereğince müflisin faaliyet izninin kaldırıldığına dair Kurul kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 23/07/2016 tarihinde durmuş olup; iflas kararının kesinleşmesi halinde söz konusu icra takipleri düşecektir.

22.

Müflis Banka’ya ilişkin taraf olduğum işlemler hakkında bilgi ve belge talebim için nereye müracaat etmeliyim ?

 

Dilekçe ile Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine başvuru yapılmalıdır.

23

Banka iflas ettiğinden teminat mektubu tazmin talebime ilişkin ne yapmalıyım?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Ayrıca tazmin talebinize ilişkin yazınızın bir suretini Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine göndermeniz gerekmektedir.

24.

Elimde bulunan süresi biten veya işi sona eren teminat mektuplarının iadesini nasıl/nereye yapmalıyım?

 

Teminat mektuplarınızı dilekçe ekinde Müflis Asya Katılım Bankası İflas İdaresinin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iadesini gerçekleştirebilirsiniz.

25.

Bank Asya tarafından verilen ve karşılıksızdır işlemi gören müşteri çeki/çeklerine ilişkin yasal karşılık tutarlarını nasıl tahsil edebilirim?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

26.

Borcum/Riskim Sona Erdi; İpotek/taşıt rehin çözüm talebim için nereye müracaat etmeliyim ?

 

Müflis Banka İflas İdaresinin bulunduğu Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul adresine dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

27.

Müflis Bankaya olan her türlü ödemeleri (Bireysel/ kurumsal  kredi/ taşit/ konut/ kredi kartı borcu/ leasıng ödemesi  vb) nasıl yapabilirim?

 

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresince duyurulan hesaba yatırılacaktır.

28.

Müflis Bankaya ait elimde hazine bonosu var nasıl bir yol izlemeliyim?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

29.

Müflis Banka müşterilerinden temlik aldığım alacağın tahsili için nasıl bir yol izlemeliyim?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ve temlikname ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.

30.

Müflis Banka şubelerine adıma gelen TL ve döviz havalelerimi nasıl alabilirim?

 

Soru1’de belirtildiği şekilde Soru2 deki ilgili evraklar ile İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına alacak kayıt talebinde bulunmanız gerekmektedir.