Banka Çözümleme Kitapları / Raf Temizliği

TMSF’nin, özellikle 2000-2001 yıllarındaki faaliyetlerinde ağırlıklı bir yere sahip olan sorunlu banka çözümleme faaliyetlerinin, hangi ortam ve koşullar altında, hangi kısıtlar ve öncelikler dikkate alınarak gerçekleştirildiği hususunda kamuoyunu bilgilendirmek, banka çözümleme sürecinin "idari", "hukuki” ve "mali" yönlerinin değerlendirilerek, gerçekleştirilen işlemlerin saydamlığını ve hesap verilebilirliğini artırmak, mevcut banka çözümleme faaliyetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak bu alanda yürütülecek yeni tasarım ve uygulama çalışmalarında yararlanmak üzere, TMSF’nin bilgi ve deneyimlerinin yazılı hale getirilerek kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmiştir. 

Bu amaçla, 2006 yılında başlatılan “Raf Temizliği Projesi” 2009 yılında başarıyla tamamlanmış ve 1994-2003 yılları arasında TMSF’ye devredilen 25 Bankaya ilişkin 19 adet kitap ve TMSF’nin 25 bankada gerçekleştirdiği çözümleme faaliyetlerinin bütünsel olarak ele alınıp değerlendirildiği, “TMSF Çözümleme Deneyimi” isimli kitaptan oluşan 20 kitaplık doküman seti yayınlanarak bankacılık sektörümüzde yakın tarihimizde yaşanan sorunlu dönemdeki gelişmeleri açıklamaya  yönelik tarihi bir görev yerine getirilmiştir. 

Ayrıca, kitaplar e-kitap formatında Raf Temizliği (raftemizligi.tmsf.org.tr) isimli web sitesinden kamuoyunun erişimine sunulmuştur.