Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar

FAALİYET İZİNLERİ KALDIRILAN / MÜFLİS BANKALAR
Çözümleme Yöntemi   Bankalar Fona Devir Tarihi

Fona Devir-İlgili Kanun/Maddesi

Mevcut Durumu
İflas Tasfiyesi Yöntemiyle Çözümlenen Bankalar TYT BANK
(Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş.)
11/04/1994 3182 / 12-68

Fon, tasarruf mevduatı sahiplerinin yerine geçerek Bankanın iflasını talep etmiş ve İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1994/1402 E sayılı iflas davasında 02.02.1996 tarihinde Bankanın iflasına karar verilmiştir. Müflis Bankanın tasfiyesi Fon tarafından önerilen ve İcra Hukuk Mahkemesince atanan İflas İdaresince yürütülmektedir

MARMARA BANK
(Müflis Marmara Bankası A.Ş.)
20/04/1994 3182 / 12-68

Fon, tasarruf mevduatı sahiplerinin yerine geçerek Bankanın iflasını talep etmiş ve İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1994/1425 E. sayılı iflas davasında 05.06.1995 tarihinde Bankanın iflasına karar verilmiştir. Müflis Bankanın tasfiyesi Fon tarafından önerilen ve İcra Hukuk Mahkemesince atanan İflas İdaresince yürütülmektedir.

İMPEXBANK
(Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.)
23/04/1994 3182 / 12-68

22.10.1996  tarihinde iflas kararı verilen Bankanın, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/597 E., 2022/535 K. sayılı kararı ile 08.06.2022 tarihinde iflasının kapatılmasına karar verilmiştir. Müflis Bankanın iflasının kapatıldığı hususu 04.08.2022 tarih ve 10632 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

KIBRIS KREDİ BANKASI
(Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. İstanbul-Türkiye Merkez Şubesi )
27/09/2000 4389-14/3

23.08.2004 tarihinde iflas kararı verilen Bankanın, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/969 E., 2015/835 K. sayılı kararı ile 31.12.2015 tarihinde iflasının kapatılmasına karar verilmiştir. Müflis Bankanın iflasının kapatıldığı hususu 18.03.2016 tarih ve 9035 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

İMAR BANKASI
(Müflis Türkiye İmar Bankası  
T. A.Ş.)

03/07/2003 4389-14/3

Fon, tasarruf mevduatı sahiplerinin yerine geçerek Bankanın doğrudan iflasını talep etmiş ve İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004/132 E. sayılı iflas davasında 08.06.2005 tarihinde Bankanın iflasına karar verilmiştir. Müflis Bankanın tasfiyesi Fonun belirlediği İflas İdaresince yürütülmektedir.

BANK ASYA
(Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.)
29.05.2015 tarihinde Fona devredilmiş, 22.07.2016 tarihinde faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir. 5411-106/3

Fon, tasarruf mevduatı sahiplerinin yerine geçerek Bankanın doğrudan iflasını talep etmiş ve İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/41 E. sayılı iflas davasında 16.11.2017 tarihinde Bankanın iflasına karar verilmiştir. Müflis bankanın tasfiyesi Fon tarafından önerilen ve İcra Hukuk Mahkemesince atanan  iflas İdaresince yürütülmektedir.