Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Alacaklı Ve Borçlularının Dikkatine!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nın 22.07.2016 tarihli Kararı gereğince; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107'inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde faaliyet izni kaldırılan Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin (Banka) İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.11.2017 tarih ve 2017/41 E. sayılı kararı ile 16.11.2017 günü saat 15:28 de iflasına karar verilmiştir.

İflas İdare Memuru olarak Vedat AKMAN, Adnan GÜN ve Tuncay YILMAZ seçilmiştir

Müflis Bankanın iflas tasfiye işlemlerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106’ncı maddesinin “…iflâs kararı alınması halinde Fon, bu Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166’ncı, 218’inci, 219’uncu, 223’üncü, 234’üncü, 236’ncı, 249’uncu, 251’inci ve 254’üncü maddelerindeki yetki ve görevler hariç olmak üzere iflâs dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı tasfiye eder…” hükmü gereğince İstanbul 1.İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyası üzerinden başlanmış olup iflas tasfiyesi Bankacılık Kanununun 106’ncı maddesi ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında yapılacaktır.

Bu kapsamda alacak kayıt başvuruları için İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına, diğer talepleriniz için ise “Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul” adresinde bulunan İflas İdaresine (Tel: 0.216.633 50 00 / callcenter@bankasya.com.tr) başvuru yapılması gerekmektedir.

Müflis Banka müşterileri kredi kartı ve diğer her türlü kredi ödemelerini Fibabanka A.Ş. ve Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubelerinden ve Vakıf Katılım A.Ş. Ümraniye Şubesinden Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin aşağıda belirtilen hesap numaralarına "ALICI : Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş." , açıklama kısmına ise aşağıdaki tabloda ilgili hesapların altında belirtilen borçluya ait zorunlu alanları doldurmak suretiyle gönderebilirler.

Müflis Bankaya yapılacak borç ödemeleri ve alacak kayıt başvuruları hakkında Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

Ayrıca SMS bankacılığı ile 2792'ye SMS göndererek hesap bakiyesi, kart ve ekstre bilgilerinin öğrenilmesi mümkündür.

SMS bankacılığı hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Fibabanka A.Ş. , Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım A.Ş. sadece tahsilat işlemleri yapmaktadır. Aşağıdaki tabloda bulunmayan ödemeler ve diğer tüm işlemler ve konular ile ilgili olarak Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye ait 0.850. 222 4 888 veya 0.216. 633 50 00 nolu telefonlardan detaylı bilgi alabilirsiniz.