Banka Çözümleme Faaliyetleri

Türk bankacılık sisteminde 1994 yılından itibaren yaşanan sorunlar ile 1998 ve müteakip yıllarda yaşanan krizler sonucunda, sistemdeki 6 bankanın faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilmiş, 20 bankanın ise temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilmiştir.

Fon, banka çözümleme süreçlerini iyileştirmeye yönelik faaliyetlerinin yanı sıra temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalar ile faaliyet izni kaldırılarak iflasına karar verilen toplam 26 bankanın tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalışmalarına da etkin bir şekilde devam etmektedir.