Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş. Araç Satış İlanı

TASFİYE HALİNDE HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET AŞ
SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ SATIŞ İLANI


Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ’nin (TH Hedefevim AŞ/Malik) araçları kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak İhale Şartnamesinde (Şartname) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

Malik / TH Hedefevim AŞ

SATIŞA KONU ARAÇLARIN KAPSAMI VE MUHAMMEN BEDELLERİ

Sıra No

Plaka

Markası

Model / Tipi

Model Yılı

KM

Muhammen Bedel TL
(KDV Hariç)

Uygulanacak KDV Oranı

1

06HRB95

BENTLEY

CONTINENTAL GT SPEED

2010

52.631

5.040.000.-

1%

2

31ADU951

RENAULT

FLUENCE DY 1.6

2011

194.046

372.000.-

1%

3

31TS022

VOLKSWAGEN

POLO 1.4

2002

212.547

336.000.-

1%

4

34AYD42

MERCEDES-BENZ

S350 BLUETEC 4MATIC LONG

2015

160.346

4.280.000.-

1%

5

34BAD090

MERCEDES-BENZ

C 180 1.6 204 AMG

2012

200.536

784.000.-

1%

6

34BCK30

PORSCHE

PORSCHE 911 TURBO

2007

132.623

4.320.000.-

1%

7

34BIG697

FORD

2019 FORD TRANSIT FAC6

2019

28.428

700.000.-

20%

8

34CBL487

MERCEDES-BENZ

A 180 D F2A AC STATION

2019

20.988

1.288.000.-

1%

9

34DDA507

MERCEDES-BENZ

EQC 400 4 MATİC 204X

2020

87

2.920.000.-

1%

10

34DDD185

AUDI

AUDI E-TRON

2019

90

3.400.000.-

1%

11

34DNL907

AUDI

A4LIMOUSINE 4701

2017

51.519

1.288.000.-

1%

12

34DSP181

PORSCHE

MACAN 95B SİYAH

2018

28.935

3.056.000.-

1%

13

34DSU200

MERCEDES-BENZ

G 350 D (463)

2016

67.101

4.912.000.-

1%

14

34ELD93

BMW

BMW 520I (5L)

2015

118.359

1.200.000.-

1%

15

34NZR79

BMW İ

BMW İ I8 (2Z21)

2015

73.496

3.200.000.-

1%

16

34TK906

FORD

TRANSİT CONNECT T220S 1.8 TDDIAC

2005

175.195

160.000.-

1%

17

42D2266

MERCEDES-BENZ

X-KLASSE

2018

27.310

1.424.000.-

20%

18

42FPN98

FIAT

FIORINO  225

2017

94.093

388.000.-

1%

19

Plakasız*

LAND ROVER

RANGE ROVER SPORT 5.0 SC

2011

-

588.000.-

1%

 

İHALE TEMİNATI

İhaleye katılabilmek için Şirketin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Mecidiyeköy Şubesi, Hesap Adı: TASF.HAL.HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olan TR77 0001 0007 5784 8184 0350 03 nolu TL hesabına ve açıklamada hangi plakalı araç için olduğunu açıkça belirtmek suretiyle aşağıda öngörülen teminat tutarının nakden yatırılması gerekmektedir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun, Araç Satış Şartnamesinde (Şartname) belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 05.03.2024 günü saat 16.00’ya kadar TH Hedefevim AŞ Yönetim Kurulu / Tasfiye Komisyonu / Satış Komisyonu’na teslim edilmesi gerekmektedir. İhale yerinde nakit teminat tahsilatı yapılmayacaktır.

Satış ihalesine konu araçların teminat tutarları aşağıdaki gibidir.

1) 06HRB95 plakalı Bentley marka araç için 252.000.-TL,
2) 31ADU951 plakalı Renault marka araç için 18.600.-TL,
3) 31TS022 plakalı Volkswagen marka araç için 16.800.-TL,
4) 34AYD42 plakalı Mercedes-Benz marka araç için 214.000.-TL,
5) 34BAD090 plakalı Mercedes-Benz marka araç için 39.200.-TL,
6) 34BCK30 plakalı Porsche marka araç için 216.000.-TL,
7) 34BIG697 plakalı Ford marka araç için 35.000.-TL,
8) 34CBL487 plakalı Mercedes-Benz marka araç için 64.400.-TL,
9) 34DDA507 plakalı Mercedes-Benz marka araç için 146.000.-TL,
10) 34DDD185 plakalı AUDI marka araç için 170.000.-TL,
11) 34DNL907 plakalı AUDI marka araç için 64.400.-TL,
12) 34DSP181 plakalı Porsche marka araç için 152.800.-TL,
13) 34DSU200 plakalı Mercedes-Benz marka araç için 245.600.-TL,
14) 34ELD93 plakalı BWM marka araç için 60.000.-TL,
15) 34NZR79 plakalı BWM marka araç için 160.000.-TL,
16) 34TK906 plakalı Ford marka araç için 8.000.-TL,
17) 42D2266 plakalı Mercedes-Benz marka araç için 71.200.-TL,
18) 42FPN98 plakalı Fiat marka araç için 19.400.-TL,
19) Plakasız Land Rover marka araç için 29.400.-TL.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale yukarıda belirtilen araçlar için 07.03.2024 tarihi saat 10.00’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (Fon) Büyükdere Cad. No:143 Esentepe-İSTANBUL adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.

İHALE SÜRECİNE KATILAMAYACAK OLANLAR

Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan ya da dolaylı olarak İhale Süreci’ne katılamazlar:

İhale tarihinden önceki iki yıl içinde görev yapmış olanlar dahil; Fon Kurulu Üyeleri, Fon çalışanları ve danışmanları, Fonun iştiraklerine ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan şirketlere Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, satış sürecine katılan danışmanlar ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

Yönetim ve denetimi kısmen veya tamamen Fon tarafından devir alınan ve/veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankaların 5411 sayılı Kanun ve mülga 4389 sayılı Kanun hükümleri gereğince Fon alacağından sorumlu bulunan hakim ortakları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan şirketlerin devir tarihindeki doğrudan ve/veya dolaylı hakim ortakları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

Satış tarihi itibariyle satışa konu mal, hak ve/veya varlıkların edinilmesine ilişkin mevzuat uyarınca veya yetkili kurumlarca geçici veya sürekli olarak ihaleye katılmaları yasaklanan, kısıtlanan veya uygun bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler,

Yukarıda yer alan kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler,

Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına hareket edenler,

Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi Fon’a devredilen şirketler ile Fon’un kayyım olduğu şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar. Bu madde Şirket Yönetim Kurulu / Tasfiye Komisyonu / Satış Komisyonu ve çalışanları hakkında da uygulanır.

Şartnamede belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler.

İNCELEME
 
Şartname, Satış Komisyonu tarafından, TH Hedefevim AŞ’nin Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad. No:24 Üsküdar/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Ancak Katılımcılar, Şartnameyi satın alıp imzalayarak ihaleye katılabilirler. Şartnameyi satın almak isteyenlerin, Şirketin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Mecidiyeköy Şubesi, Hesap Adı: TASF.HAL.HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olan TR77 0001 0007 5784 8184 0350 03 nolu TL hesabına, 2.000.- (İkibin) TL’yi “TH Hedefevim AŞ Araç Satış Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu TH Hedefevim AŞ Yönetim Kuruluna / Tasfiye Komisyonuna / Satış Komisyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir. Şartnamenin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari belgelerle birlikte TH Hedefevim AŞ Yönetim Kuruluna / Tasfiye Komisyonuna / Satış Komisyonu’na teslim edilecektir. Yatırılan Şartname bedeli hiçbir suretle iade edilmez. Şartnameyi satın alanlar, Şartname ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür. 
 
Katılımcılar, yukarıda belirtilen şekilde İhale Şartnamesini satın almış olmaları ve Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak elden teslim etmeleri şartıyla, araçları bulundukları adreste inceleyebilirler. 
 
Araçlar önceden randevu alınarak, bulundukları adreslerde hafta içi 10:00-16:00 saatleri arasında görülebilir. Araçların bulundukları adresler, İhale Şartnamesini satın alan ve Gizlilik Taahhütnamesini imzalayan Katılımcılara randevu alınırken bildirilecektir.
 
TH Hedefevim AŞ Yönetim Kurulu / Tasfiye Komisyonu / Satış Komisyonu, inceleme ile ilgili olarak belirlenen takvimi gerekli gördüğü veya şartların gerektirdiği durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar. 
 
Araçlar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğinde olduğundan İhaleye konu araçların işbu İhale Şartnamesi’nde belirtilen özellikleri birebir sağlamıyor olmasından ve inceleme esnasında alınan bilgilerden hiçbir surette “Fon”u, “Malik”i TH Hedefevim AŞ Yönetim Kurulu / Tasfiye Komisyonu / Satış Komisyonunu ve bunların temsilci, danışman ve çalışanlarını ilzam etmez.
 
Her ne sebeple olursa olsun şartname için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 
 
İHALE USULÜ
 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, TH Hedefevim AŞ Yönetim Kurulu / Tasfiye Komisyonu’nun onayı ile sonuçlandırılacaktır. Satış Komisyonu, Şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren Katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların listesini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir. 
 
GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI
 
Araçların alıcı adına noterde devir ve tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yükümlülükler, aracın bulunduğu yerden çıkarılması, tamir, bakım masrafları alıcıya aittir. İhale tarihinden sonra süresi gelen muayene ücretleri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ihale bedelinden kaynaklanan KDV alıcıya aittir. Devir tarihine kadar alıcıya ait yükümlülüklere ilişkin mevzuatta değişiklik olması halinde, işbu yükümlülüklere güncel oranlar uygulanacaktır.
 
Satıştan önceki tarihlerde ödenmemiş olan muayene ücreti ve varsa gecikme cezası, vergi borcu, trafik cezası, trafik sigortası, otopark ücreti vb. masraflardan alıcı sorumlu değildir.
 
DİĞER HUSUSLAR 
 
1- İhale bedeli ve İhale bedelinin KDV’si şartnamede belirtilen usul ve sürede ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben yine Şartnamede belirtilen süre içinde Türk Lirası cinsinden peşin olarak ödenecektir.
 
2- TH Hedefevim AŞ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından, TH Hedefevim AŞ  Yönetim Kurulu / Tasfiye Komisyonu / Satış Komisyonu ihale yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında tamamen serbesttir.
 
3- İhale ile ilgili diğer hususlar Şartnamede yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi Satış Komisyonundan alınabilecektir. Satış Komisyonunun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir. 
 
4- Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Satış Komisyonu tarafından yapılacak açıklamalar esas alınacaktır. İhale ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
 
Tasfiye Halinde Hedefevim AŞ Satış Komisyonu
Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad. No:24 Üsküdar/İstanbul
Tel: 0 543 4574360,  0 543 4574332, 0 543 4574267