Kargir Üzüm İşletme Fabrika ve Arsası Satış İlanı

Kargir Üzüm İşletme Fabrika ve Arsası Satış İlanı

Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. adına kayıtlı Manisa ili, Alaşehir ilçesi, İsmetiye köyü, 119 ada 8 parselde kayıtlı 13.560 metrekare alana sahip Kargir üzüm işletme fabrikası ve arsası niteliğindeki taşınmaz 9.950.000.-TL muhammen bedel ile Batman İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, Toytepe Mevkii 4.606 ada 7 parselde kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmaz 1.000.000.- TL bedel ile satışa sunulmuştur.

⚫️ Söz konusu taşınmazların satışı teklif usulü ile yapılacak olup son teklif verme gün ve saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

⚫️ Teklif vermek isteyenlerin, taşınmazın muhammen bedelinin %5’i kadar teminat tutarını teklif formunda bulunan hesap numarasına ödemeleri ve teklif formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak aşağıdaki tabloda bulunan iletişim adreslerine son teklif verme gün ve saatinden önce ulaştırmaları gerekmektedir.

⚫️ Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirilmeyecek olup birden fazla teklif olması halinde en yüksek teklif değerlendirilecektir. Aynı tutarda birden fazla teklif olması halinde teklif sahiplerinden tekliflerini yükseltmeleri istenecektir. 

⚫️ Teklifin onaylanması halinde teklif sahibine bildirimde bulunularak son ödeme tarihi bildirilecektir. Olumsuz olarak değerlendirilen tekliflere konu teminat ödemeleri en geç iki işgünü içerisinde teklif sahiplerine iade edilecektir.

SIRA NO

YERİ/MEVKİ/CİNSİ

ADA

PARSEL

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

1

Manisa İli, Alaşehir İlçesi, İsmetiye Köyü, 119 ada 8 parselde kayıtlı 13.560 m2 alana sahip kargir üzüm işletme fabrikası

119

8

9.950.000,00

497.500,00

2

Batman İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, Toytepe Mevkii

4606

7

1.000.000,00

50.000,00

 

İhale Adresi

Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. Huzur Mah. Azerbaycan Cad. No:4 Skyland B Blok K:19 Sarıyer/İSTANBUL

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

19.04.2024 Cuma - Saat 17.00’a Kadar

İhale Tarih ve Saati

19.04.2024 Cuma - Saat 17:30

İrtibat Kurulabilecek Kişi

Engin AYDIN

İrtibat Telefon No

0.212.347 0777 / 0.539.580 5909

 

Ek:

Teklif Alma Yöntemiyle Satış Prosedürü İçin Tıklayın