Lalezar A.Ş. Araç Satış İlanı

LALEZAR TERMAL TURİZM SAĞLIK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALAN ARAÇ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.

 

Sıra

No

ARACIN MARKASI/CİNSİ/TİPİ

PLAKA NO

MODEL

KM

RENGİ

MUHAMMEN BEDELİ

(KDV HARİÇ)

1.

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 SCR. 240PS 4M TİPTR. HİGHLİNE

25 PB 201

2016

56,3

SİYAH

240.000.-TL

 

 1. Lalezar Termal Turizm Sağlık İnşaat San. ve Tic. A.Ş.ye ait Pasinler Yolu Üzeri 17. Km Büyüktüğ Mah. Pasinler - ERZURUM adresinde bulunan 1 adet aracın satışı 29.11.2018 tarihinde saat: 11:00’ de, ŞİRKET adresinde teklif alma ve sonrasında açık artırma yöntemiyle yapılacaktır.

 

 1. Alıcı çıkmaması halinde en fazla teklif verenin taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ikinci satış tarihi olan 06.12.2018’ de, aynı adreste ve aynı saatte (saat 11:00) tekrar açık artırmaya çıkarılacaktır.

 

 1. Talipliler, satış koşulları ve satışa sunulan Araç hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Lalezar Termal Turizm Sağlık İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin aşağıdaki başvuru adresinden temin edebilecektir.

 

 1. İhaleye katılmak isteyen talipliler; yayınlanan listede belirtilen Araç için 5.000-TL teminat tutarını satış tarih/saatine kadar ihale mahallinde nakit ödeyecektir. Teminat yatırmayan ihaleye katılamaz. İhale neticesinde, araç satışına hak kazanamayan taliplilere, teminatları iade edilecektir.

 

 1. İhale bedelinin, satış tarihinden itibaren 2 İŞ GÜNÜ içinde, Şirketin bildirilecek banka hesabına PEŞİN olarak yatırılması zorunludur. İhale saatinden önce Alıcı tarafından yatırılan teminat tutarı satış bedelinden mahsup edilecektir. Alıcının satış bedelini, süresinde peşin olarak ödememesi halinde,  satış işlemi iptal edilecek ve teminat Şirkete gelir kaydedilecektir.

 

 1. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, satış koşullarını ve ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

 

 1. Satışa konu Araç ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif sahipleri satışa konu Araç mevcut hali ile görüp, inceleyip, beğenerek kabul etmiş, dolayısıyla satış sonrasında teklif verdikleri/aldıkları Araç ile ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş sayılırlar.

 

 1. Aracı yerinde görmek isteyen Talipliler aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kuracakları kişi ile randevulaşıp bulundukları mahalde iş günlerinde 12:00-17:00 saatleri arasında görebileceklerdir.

 

 1. Satış işlemi sonrası bedeli peşin olarak Alıcı tarafından ödendikten sonra Aracın devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

 

 1. Satış tutarı üzerinden ayrıca KDV hesaplanarak tahsil edilecek olup KDV alıcıya aittir.

 

 1. Lalezar Termal Turizm Sağlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 1. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Lalezar Termal Turizm Sağlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

 

 1. Teklifi kabul edilen Taliplinin, Lalezar Termal Turizm Sağlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde Lalezar Termal Turizm Sağlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ikinci en yüksek teklifi veren istekliden aracı satın almasını isteyebilir.

 

 1. İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda talep edilen  belgeleri vermeleri  zorunludur:

 

 • Nüfus kağıdı fotokopisi

 

 • Tüzel kişilik adına iştirak ediliyor ise  tüzel kişilik adına teklifte  bulunacak  kişiye verilen  noter  tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi  ile  yetkilendirene ait noter tasdikli imza sirküleri.

 

 • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri.

 

 1. Lalezar Termal Turizm Sağlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 1. Uyuşmazlıkların çözümünde Erzurum Mahkemeleri yetkili ve görevlidir.

 

ARAÇ FOTOĞRAFLARI

LALEZAR 2. ARAÇ SATIŞ TEKLİF MEKTUBU

 

Başvuru Mercii

İhale Yapılacak Yer (İhale Mahalli)

Lalezar Termal Turizm Sağlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’ ye ait Pasinler Yolu Üzeri 17. Km Büyüktüğ Mah. Pasinler - ERZURUM

 

Tel:  0 442 677 20 03 Pbx

Cep: 0 534 607 01 00

Web adresi: www.lalezartermal.com

Lalezar Termal Turizm Sağlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’ ye ait Pasinler Yolu Üzeri 17. Km Büyüktüğ Mah. Pasinler - ERZURUM

 

Tel: 0 442 677 20 03 Pbx

Cep: 0 534 607 01 00

Web adresi: www.lalezartermal.com

 

 • Aracı Görmek İçin Randevu Alınacak Kişi: Atilla MUTLU  0 534 607 01 00