Baykes Ltd.Şti.’nin Bayburt’taki 150 ton hurda malzemesinin satışı

BAYKES  İNŞAAT GIDA TEKSTİL TURİZM HAYVANCILIK  SAN ve TİC LTD.ŞTİ. NİN( ŞİRKET )

HURDA SATIŞ İLANI

 

SIRA NO

VARLIĞIN CİNSİ

    Muhammen Bedel

         (Kdv Hariç)

1

Fabrika sahasında bakım ve tamiri yapılıp yedek tutulan elektrik motorları ile bant tamburları hariç tamamı hurda olmak üzere; D6 Cat Dozer iş makinesi, forklift, profil demir, sac, taşıyıcı köşebent, kurutucu iskeleler,  profiller, kalıplar, makine ve teçhizat, tuğla üretim makineleri, vakum pres, Marsilya kiremit presi, beşiger, kersek kırıcı, karıştırıcı, kömür kırıcı ve üretim hattı makineleri.

1,5.- TL/Kg’den tamamı

 

           225.000.-TL

 

 1. Yukarıdaki tabloda belirtilen şirketin Trabzon Yolu 4.Km Merkez Bayburt adresindeki fabrika sahasında bulunan hurdaların satışı için kapalı zarf açık teklif alma usulüyle ihale yapılacaktır.
 2. Teklif bedeli; yukarıda adresi verilen fabrikada bulunan hurdaların satın alınması için Kapalı Zarf Açık Teklif Alma yöntemiyle yapılacak ihale sonucunda Şirket tarafından kabul edilerek alıcıya bildirilen ve şirketin Banka hesabına ödenecek olan KDV Hariç tutarın toplamını ifade eder.
 3. İhale, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun aşağıdaki adresinde 19.11.2018 tarihinde ve saat 14:00’de yapılacaktır.
 4. Teklif vermek ve ihaleye katılmak isteyen isteklilerin;7.500.-TL (Yedibinbeşyüz Türk Lirası) tutarındaki nakit teminatı ŞİRKETİN T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş. Bayburt Şubesi nezdindeki TR07 0001 5001 5800 7293 7544 75 İBAN No.lu TL hesabına yatırmaları,  
 • Veya 7.500.-TL tutarındaki asgari 3 ay süreli geçici teminat mektubunu,
 • Teklif rakamlarını da içeren ıslak imzalı şartname ve eklerini, şartnamede yazılı olan teklif veren kişilerin vermesi gereken evrakları, kapalı zarf içerisine şartnamede ifade edildiği şekle uygun olarak koyup Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun aşağıdaki adresine ihale günü olan 19.11.2018 tarihinde saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
 1. İhale koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKETİN adresinden ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişilerden, ayrıca tmsf.org.tr/satis ilani adresinden temin edilebilecektir.
 2. İhaleye katılanlar şartnameyi ve eklerini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 3. İlan ve şartname ile eklerinde verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
 4. Hurda varlıkların yerinde görülmesi, incelenmesi, yüklenmesi, taşınması, tartılması ile ilgili her türlü masraf alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir. İhaleyi kazanan alıcı bedelini tamamen ödeyerek varlıkları ihale tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde fabrikadan alıp götürecektir. Aksi takdirde alıcı her gecikilen gün için 500.-TL kira ödemek zorundadır.  
 5. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
 • İlan veya şartnameler ile eklerinde dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
 • ALICI, ihalenin kendisinde kaldığı bildirildiği tarihten itibaren 20 iş günü içerisinde teklife esas tutarın tamamını ŞİRKET’in yukarıdaki hesabına veya tebligatta bildireceği başka bir hesap numarasına yatıracaktır.
 • İhale üzerinde kalan ALICI, ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ALICININ teminatını irat kaydederek, ikinci en yüksek teklif veren istekliye satış yapabilir.
 • Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, şartname ve ekindeki koşulları ve ŞİRKET’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

BAYKES ŞARTNAME 

HURDA SATIŞI ÖZELGE

TEMİNAT MEKTUP ÖRNEĞİ GEÇİCİ VE KESİN 

TÜM FOTOĞRAFLAR

       Teminat yatırmak ve teklif vermek için son tarih : 19.11.2018 saat 12.00

 

       İhale Tarihi :19.11.2018 saat 14.00

 

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu      

Adres                   : Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe

                              Şişli/İSTANBUL

                              Telefon: 0212 340 22 35-36-40

İrtibat Bilgileri :

Adı Soyadı          : Hacı Mahmut TÜRKOĞLU

Telefonu             : +90 458 211 71 56 Dahili 103

Faks                    : +90 458 211 7157

Adres                 : BAYKES  İNŞAAT GIDA TEKSTİL TURİZM HAYVANCILIK  SAN ve TİC LTD.ŞTİ.                            

                            Trabzon Yolu 4.Km Merkez BAYBURT