Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 90 adet Gayrimenkul Satışı

Birleşim Varlık Yönetim A.Ş. 90 adet Gayrimenkul Satışı

 

GAYRİMENKUL LİSTESİ

 

TEKLİF VE TAAHHÜTNAME FORMU SATIŞ PROSEDÜRÜ