Dumankaya Gebze Toyota Gayrimenkul ve Bayilik Satış İlanı

DUMANKAYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Bundan böyle ‘ŞİRKET’ olarak anılacaktır)

GAYRİMENKUL ve BAYİLİK SATIŞ İLANI

 

Aşağıda belirtilen, şartname ekinde listesi olan demirbaşlar ve makine teçhizatlar, gayrimenkuller ve bayilik hakkı ŞİRKET tarafından Kapalı Teklif Alma Açık Artırma yöntemiyle satışa çıkarılmıştır.

 
Sıra NoSatışa Konu Varlıklar Hakkında BilgiMuhammen BedeliÖzelliklerAçık Adresi
1Kocaeli İli, Gebze İlçesi, İstasyon Mahallesi, 932 Ada, 30L3C Pafta, 35 Parselde, 6 katlı bina ve arsası niteliğindeki işyeri ve daire vasfında tapuda kayıtlı 1, 2, 3 numaralı bağımsız bölümlerden oluşan gayrimenkuller, 24.11.2016 Tarihli 5 Yıllık Toyota Bayilik Hakkı ve şartname ekinde listesi olan demirbaşlar ile makine ve teçhizatlar18.500.000.-TL+KDV2.057,88 m2 arsa üzerinde inşa edilmiş yaklaşık  7.887 m2 yüzölçümlü 6 katlı binadaki bağımsız bölümler, arsa, Toyota bayilik hakkı (Ayrıntıları şartnamede belrtildiği üzere Toyota A.Ş.’den onay alınması şartıyla), demirbaşlar ile makine ve teçhizatlarİstasyon Mahallesi, 1460 Sokak, No.17 Gebze/Kocaeli

 

 1. Satış ihalesine katılabilmek için 925.000-TL  teminat ŞİRKET’in Akbank T.A.Ş. Pendik Ticari Şubesi nezdinde bulunan TR76 0004 6008 6888 8000 0098 86 İBAN No.’lu hesabına yatırılacaktır.  Teminat mektubu verilmek istendiği takdirde örneği ŞİRKET’ten temin edilecek olan asgari 3 ay süreli Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyette bulunan Bankaların geçici teminat mektubu da teminat olarak verilebilecektir. Toplam muhammen bedel içerisinde gayrimenkulün muhammen bedeli 17.367.000.-TL+KDV, şartname ekinde listesi olan demirbaşlar ve makine ve teçhizatların muhammen bedeli 498.000.-TL+KDV, bayilik hakkının muhammen bedeli 635.000.-TL+KDV’dir. İhale sonucunda onaylanan satış fiyatı, toplam 18.500.000.-TL+KDV olarak belirlenmiş olan  muhammen bedelden daha farklı gerçekleştiği takdirde gayrimenkuller, demirbaşlar ve makine teçhizatlar ve bayilik hakkının devir bedelleri bu oranlara göre pursante(orantı) yoluyla tespit edilecektir.
 2. Teklifler Şirket veya TMSF’den temin edilebilecek olan kapalı teklif alma açık artırma şartnamesine uygun şekilde 27/07/2018 tarihinde en geç saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese teslim edilecektir. İhale 31/07/2018 günü aşağıdaki adreste saat 15.00’te yapılacaktır.
 3. Satışa konu gayrimenkul, hafta içi 08.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıdaki telefondan randevu alınarak görülebilir.
 4. Bu satış ilanında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp bilgilendirme amaçlıdır.
 5. Satışa ilişkin vergi, resim, harç, tescil masrafları vs tüm masraflar alıcıya aittir.
 6. Şirketimiz, Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ihalenin yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.
 7. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Türk Borçlar Kanununun 246 ncı maddesinin atıfta bulunduğu hükümlerden feragat ettiğini ve Kanunun 280 inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Gayrimenkulün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir. Taşınmaz takyidatsız olarak alıcıya devredilecektir.
 9. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar esas alınır.
 10. Uyuşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 11. İhale üzerinde kalan ihale alıcısının ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET ikinci en yüksek teklif veren alıcıya teklifte bulunabilecektir.
 12. İhaleye katılanlar işbu satış ilanını okuyup, satış ilanındaki ve şartnamedeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

 

Dumankaya TIP Şartname

Teminat Mektubu Örneği

Gebze Demirbaş Güncel Liste

Toyota Gebze İskan

Toyota Gebze İmar durumu

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı
Adres  :
Büyükdere Caddesi No: 143 Kat: 8 Esentepe Şişli / İstanbul
Tel      :
(0212) 340 22 35-36-40

Faks    : (0212) 275 30 26

 

İrtibat Kurulacak Kişi Bilgisi :

Mehmet EKŞİ  (Şube Müdürü)

Güzide KAYA (Servis Müdürü)

Tel       : (0262) 655 22 00