Toksözler Ltd. Şti’nin Bartın’da 3 adet alışveriş mağazası satışı

TOKSÖZLER LTD. ŞTİ’NDEN 3 ADET ALIŞVERİŞ MAĞAZASININ DEVİR YOLUYLA SATIŞ İLANI

 

Toksözler Market Dayanıklı Tüketim Malları Mobilya Pazarlama Ticaret Ltd. Şti’nin faaliyet gösterdiği ve aşağıda bilgileri verilen 2 adet Alışveriş Mağazası ile Outlet Mağazası devir yoluyla satılacaktır.

Toksözler Alışveriş Mağazası: Köyortası Mahallesi İskele Caddesi No:7-8-9  Merkez/BARTIN adresinde faaliyet göstermektedir. AVM’ye ulaşım Amasya Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Araç ve yaya trafiği yoğundur.  Yakın çevresinde 3-4 katlı binalar, park, pazar alanı ve kamu binaları yer almaktadır. Mağaza bodrum, zemin ve 3 normal katlı ve yaklaşık 1.275 m2 kullanım alanına sahiptir. (Bodrum kat: 138 m2, Zemin kat: 537 m2, 1. Normal kat: 200 m2, 2. Normal kat: 200 m2, 3. Normal Kat 200 m2) Mağazada beyaz eşya, çeyiz,  züccaciye,  tekstil ve mobilya ürünlerinin satışı yapılmaktadır. Zemin kat, yan binanın zemin katları mağazaya ilave edilerek bir bütün halinde kullanılmaktadır. Alışveriş mağazası bir bütün olarak devredilebileceği gibi, sonradan ilave edilen ve birleştirilen (başka mal sahiplerine ait) bölümler ayrı ayrı olarak da devredilebilir.

Ev-Park Alışveriş Mağazası: Kırtepe Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi, No:1/A Merkez/BARTIN adresinde faaliyet göstermektedir. AVM’ye ulaşım Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Bu bölgede ticari hareketlilik yüksektir. Taşınmazın yakın çevresinde park, çeşitli dükkanlar ve kamu binaları yer almaktadır. Mağaza zemin ve 3 normal katlı ve yaklaşık 1.044 m2 kullanım alanına sahiptir. (Zemin 204 m2, 1. Normal kat 280 m2, 2. Normal kat 280 m2, 3. Normal kat 280 m2) Mağazada beyaz eşya, çeyiz, züccaciye ve mobilya satışı yapılmaktadır. Taşınmazın girişinin sol yanında 155 m2’lik alanda Cafe alanı mevcut olup son 3 aydır faal değildir. Ancak yapılacak düzenlemeler ve az bir masrafla faal hale getirilebilir. Cafenin alışveriş mağazasından ayrı çalıştırılabilme imkanı mevcuttur.

Toksözler Outlet Alışveriş Mağazası: Köyortası Mahallesi, Karakaş Caddesi, No:49 Merkez/BARTIN adresinde faaliyet göstermektedir. Mağazaya ulaşım Karakaş Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Bu bölgede ticari hareketlilik yüksek olup araç ve yaya trafiği yoğundur. Mağazanın yakın çevresinde 3-4 katlı binalar, park, kamu binaları yer almaktadır. Mağaza bodrum, zemin ve 2 normal katlı yaklaşık 410 m2 kullanım alanına sahiptir. (Bodrum: 86 m2, Zemin kat 102 m2, 1. Normal kat 111 m2, 2. Normal kat 111 m2)  Mağazada mobilya satışı yapılmaktadır.

Şirket, yukarıda bilgileri verilen mağazalarda kiracı olarak bulunmakta olup tüm mağazalar halen faal olarak çalışmaktadır. Mağazaların iştigal konusu gereği olan demirbaşlar çalışır vaziyette olup mağazalar ile birlikte devredilecektir. Ayrıca devralan tarafından talep edilmesi halinde mağazadaki mevcut malların devri de yapılabilir.

Mağazaların her birine ayrı ayrı teklif verilebilir. Teklifler mağaza devir bedeli ve demirbaşları kapsayacak şekilde verilecek olup talep halinde mağazalardaki mevcut malların değer tespiti ve devri ihale sonrasında yapılacaktır. Tekliflerin en geç 20/06/2018 Çarşamba günü, saat 17:00’ye kadar, Köyortası Mahallesi İskele Caddesi No:18/ Merkez/BARTIN adresinde Müdürler Kurulu Üyesi Sayın Zekai GÜN’e kapalı zarf içinde verilmesi gerekmektedir. Teklifler 21/06/2018 Perşembe günü, saat:15:00’de Kırtepe Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi, No:1/A Merkez/BARTIN adresinde tüm teklif verenlerin önünde zarflar açılacak olup ihale bu saatte başlayacaktır. İhaleye ancak daha önce yazılı teklif verenler katılabilir.  

Teklifler açıldıktan sonra, Müdürler Kurulu uygun görürüse, ihaleye en yüksek teklifi veren 3 kişi arasında açık artırma yolu ile devam edilebilir. İhaleye 3 kişiden daha az kişinin teklif vermiş olması halinde ise bu kişi/kişiler arasında pazarlık suretiyle ihaleye devam edilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların ihale öncesi yazılı olarak vermiş oldukları tekliflerinin % 5’i oranında nakit teminatı vermeleri zorunludur. Yapılacak açık artırma sonrasında da Müdürler Kurulu verilen teklifleri kabul etmek zorunda değildir. Ancak, verilen teklifler arasında uygun bulunmuş bir teklif var ise bu kişiye açık artırma sonucu verdiği bedeli Müdürler Kurulu tarafından gösterilecek bir hesaba/şirket yetkilisine nakden ve defaten ödemesi için 5 gün süre verilecek olup bu süre içinde ihale bedelinin ödenmesi halinde devir işlemi yapılacaktır. Bu aşamada ortaya çıkacak tüm harç, vergi ve masraflar alıcıya aittir. İhale bedelinin belirtilen süre sonunda yatırılmaması halinde verilen nakit teminat şirkete irat kaydedilecek olup iade edilmez. İlan olunur.

 

Bilgi için irtibat:

Müdürler Kurulu Üyesi

Zekai GÜN

0 542 473 77 82