Ümraniye Carrefoursa yıkım işi ihale ilanı

KATIRCIOĞLU GRUBU ŞİRKETİ AKASYA ALÇI MADEN ÜRETİM A.Ş.

ile ER SEA İNŞAAT A.Ş. NİN (İŞVEREN) YIKIM İŞİ  İLANI

 

 

 

Sıra No

İŞİN KONUSU

İşin Süresi

Ödeme Şekli

 

1

İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, İnkılap Mahallesi, 874 ada, 171 parselde 73.633,17 m2 arsa üzerinde bulunan alışveriş merkezi olarak inşa edilmiş ve Carrefoursa olarak kullanılmış yaklaşık 50.000 m2 yüzölçümlü binanın şartnameye uygun olarak yıkılması, hurda, menkul v.s mali değeri olan  kısmının ayrıştırılması ve atık ile molozların bulunduğu mekandan belediyenin uygun göreceği yere taşınarak uzaklaştırılması işidir.

150 gün

Peşin

 

 1. Yukarıdaki tabloda belirtilen mahalde yıkım, ayrıştırma, moloz atma işi için kapalı zarf açık teklif alma usulüyle ihale yapılacaktır.
 2. Teklif bedeli; yukarıda tapu bilgileri verilen arsa üzerindeki yapının  yıkılıp ayrıştırılarak mali değeri olan kısmının ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından alınması, atık ve molozların da mahallinden belediyenin uygun göreceği yere masrafları yükleniciye ait olmak üzere araçlarla yüklenici tarafından taşınması karşılığında hurda, menkul v.s mali değeri olan kısmı için yarısı Er Sea İnşaat A.Ş.’nin diğer yarısı Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş.’nin (İŞVEREN)  Banka hesaplarına ödenecek KDV Dahil tutarların toplamını ifade eder.
 3. İhale, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun aşağıdaki adresinde 22/06/2018 tarihinde ve saat 14.00’de yapılacaktır.
 4. Teklif vermek ve ihaleye katılmak isteyen isteklilerin;
 • 5.000.-TL (BeşbinTürk.Lirası) tutarındaki nakit dosya bedelini Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş.’nin  Vakıf Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki TR20 0021 0000 0000 8291 1000 01 IBAN No.lu TL hesabına yatırmaları,  
 • 500.000.-TL tutarındaki asgari 3 ay süreli geçici teminat mektubunu,  
 • Islak imzalı teklif mektubunu, şartnamede yazılı olan teklif veren kişilerin vermesi gereken evrakları, ıslak imzalı ihale şartnamesi ve eklerini

 

kapalı zarf içerisine şartnamede ifade edildiği şekle uygun olarak koyup Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun aşağıdaki adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Zarf teslim edilirken nakit dosya bedelinin ödendiğine ilişkin dekont, zarfın içerisine konulmaksızın ayrıca ibraz edilecektir.

 1. İhale koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi Akasya Alçı Maden Üretim A.Ş.’nin  adresinden ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişilerden, ayrıca  https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List  adresinden temin edilebilecektir.
 2. İhaleye katılanlar şartnameyi ve eklerini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 3. İlan ve şartname ile eklerinde verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
 4. İşin yapımı ile ilgili her türlü masraf yükleniciye, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında yükleniciye aittir.
 5. İŞVEREN, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
 6. İlan veya şartnameler ile eklerinde dizgi ve baskı hatası olması halinde İŞVEREN tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
 7. Yüklenici, ihalenin kendisinde kaldığı bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde teklife esas tutarın tamamını İŞVEREN ‘in bildireceği hesap numaralarına yatıracak veya teklife esas tutar + aylık %1 faiz olarak hesaplanan tutarda asgari 6 (altı) ay süreli teminat mektubunu aynı sürede İŞVEREN’e teslim edecektir.
 8. YÜKLENİCİ,  İhalenin kendisinde kaldığının bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde süresiz kesin 2.500.000 TL( ikimilyonbeşyüzbin) tutarlı teminat mektubunu İŞVEREN’e teslim edecektir.
 9. İhale üzerinde kalan yüklenicinin İŞVEREN tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işi yapmaktan vazgeçmesi halinde İŞVEREN yüklenicinin teminatını irat kaydederek, ikinci en yüksek teklif veren istekli ile sözleşme imzalayabilir.
 10. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, şartname ve ekindeki koşulları ve İŞVEREN’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

 

Şartname satın alma tarihleri:

21.05.2018 – 01.06.2018  (Hafta sonu hariç)

 

Son saha ziyaretleri tarihleri:

28.05.2018 – 07.06.2018  (Hafta sonu hariç)

 

 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF)       

Adres                   : BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 143 KAT: 8/B ESENTEPE ŞİŞLİ/İSTANBUL

 

İrtibat Bilgileri :

Adı Soyadı          : HÜSEYİN YÜKSEL

Telefonu              : (0532) 163 77 10

Adres                   : AKASYA ALÇI MADEN ÜRETİM A.Ş.

                              ADNAN BÜYÜKDENİZ CADDESİ AKOFİS NO: 8 KAT: 10 ÜMRANİYE/İSTANBUL