Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin İstanbul Sultanbeyli’de 2 adet Taşınmaz Satışının İlanı

AZİM GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.’YE AİT 1 ADET TAŞINMAZ VE 1 ADET TAŞINMAZ HİSSESİNİN SATIŞ İLANI

 

  1. Kayyım yönetimindeki şirkete (ŞİRKET) ait İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Adil Mahallesi, Kelebekliçayır Mevkii, 5439 ada, 9 parsel sayılı 1.903,49 m² alanlı “Arsa” nitelikli ana taşınmaz üzerinde yer alan, zemin katta konumlu, “Dükkan” nitelikli (49) nolu bağımsız bölümün ve (50) nolu bağımsız bölümün %50 hissesinin satışı 23.11.2020 tarihine kadar teklif alınmak suretiyle Teklif Alma Yöntemi ile yapılacaktır. Şirketin belirlediği aşağıda yazılı adrese son teklif verme günü ve saatine kadar verilecek teklif mektuplarından en yüksek teklif, Şirket tarafından değerlendirilecek olup; alınan tekliflerin uygun bulunup bulunmadığı kendilerine 24.11.2020 tarihine kadar bildirilecektir.

 

 

SIRA NO

GAYRİMENKULÜN

 

TAPU BİLGİSİ

MUHAMMEN BEDELİ

 (KDV DAHİL TL) *(KDV %8’dir)

ÖZELLİKLERİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

 

1

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Adil Mah. 5439 ada 9 parsel

KDV DAHİL 561.600TL (KDV dahil beş yüz altmış bir bin altı yüz Türk Lirası)

Net 156,68m2

49

 

2

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Adil Mah. 5439 ada 9 parsel 50 nolu bağımsız bölümün (%50 hissesi)

KDV DAHİL 270.000TL (KDV dahil iki yüz yetmiş bin Türk Lirası)

Net 75,02m2(%50’lik hisseye tekabül eden m2)

50

     

 

 

TAPU KAYDI :  İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Adil Mahallesi, Kelebekliçayır Mevkii, 5439 ada, 9 parsel sayılı 1.903,49 m² alanlı “Arsa” nitelikli ana taşınmaz üzerinde yer alan, zemin katta konumlu, (49) ve (50) bağımsız bölüm nolu “Dükkan” nitelikli taşınmazlar.

 

ADRESİ  : Adil Mah. Yaren Sk. No:3/A-3/B Sultanbeyli/İSTANBUL

 

İMAR DURUMU: Sultanbeyli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan incelemede satışa konu taşınmazların bulunduğu parselin 20.11.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sultanbeyli İlçesi K-3 Bölgesi Uygulama İmar Planında, kısmen Konut Alanı, kısmen Ticaret + Konut Alanı’nda yer almaktadır.

 

KONUM FAKTÖRÜ: Satışa konu taşınmazlar, İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Adil Mahallesi, Yaren Sokak, No: 3A, No: 3B posta adresinde yer almaktadır. Taşınmazlara ulaşım, E-80 (TEM) Otoyolu üzerinde doğu yönünde ilerlerken Sultanbeyli Kavşağı üzerinden Rabia Sokak’a, oradan da kuzey yönünde Ekol Caddesi’ne dönüş yapılır. Ekol Caddesi üzerinde takribi 400 metre ilerledikten sonra doğu yönünde Cesur Sokak’a dönülür. Cesur Sokak’ta yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra kuzey yönünde Aralık Sokak’a dönülür ve takribi 800 metre boyunca kuzeydoğu yönünde sokaklar takip edilir. Vezir Sokak’tan kuzey yönünde Hamidiye Caddesi’ne ve oradan da doğu yönünde Yaren Sokak’a dönülür. Satış konusu taşınmazlar Yaren Sokak’a cepheli, 3A ve 3B kapı numaralı dükkanlardır. Satış konusu taşınmazlar, Hamidiye Caddesi’ne cepheli, Bosna Bulvarı’na 700 metre, TEM Otoyolu’na 1.3 kilometre mesafede yer almaktadır. Satışa konu taşınmazların yakın çevresinde yeni yerleşimin artış gösterdiği, genel olarak orta düzey gelir grubunun ikamet ettiği site tarzı konut nitelikli yapı inşaatlarının yer aldığı görülmüştür.

 

HALİHAZIR DURUMU:

Satışa konu taşınmazların yer aldığı bina ayrık nizamda inşa edilmiştir. Söz konusu taşınmazların yer aldığı binaların her biri mimari projesine göre; Bodrum kat, zemin kat, 12 normal kat olmak üzere toplam 14 kattan oluşmaktadır. Bina girişi zemin kattan sağlanmaktadır. Yapıda 1 adet asansör bulunmaktadır. Taşınmazların bulunduğu binada bodrum katta sığınak ve binaya ait ortak alanlar, zemin katta 2 adet dükkan ve 12 normal katın her birinde 4’er adet daire olmak üzere 50 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Mimari projesine göre Satış konusu taşınmazların her biri dükkan ve 2 adet wc hacimlerinden oluşmaktadır.

İSTANBUL İLİ, SULTANBEYLİ İLÇESİ, ADİL MAH. 5439 ADA 9 PARSEL 50 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN %50 ORANINDAKİ HİSSE SATIŞINA İLİŞKİN DİĞER HİSSEDARIN ÖNALIM HAKKI MEVCUTTUR. DİĞER HİSSEDARIN, TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 733. MADDESİ UYARINCA ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT VEYA VAZGEÇMEYE İLİŞKİN ŞİRKETE YAZILI BİR BİLDİRİMİ BULUNMAMAKTADIR.

                 

ORTAK HÜKÜMLER

    2. Teklif veren isteklinin teklif verdiği taşınmazların muhammen bedel toplamının %1 ’i kadar teminat tutarını ŞİRKET’in Halkbank Tugay Yolu Sb. Nezdindeki TR16 0001 2001 6620 0010 1002 59 IBAN numaralı hesabına yatırması şarttır. Teklifi kabul edilmeyen isteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir.

    3. Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik belgesi, (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibrazı şarttır.  

    4. Son teklif verme günü ve saati 23.11.2020 saat 17.00’dır.Teklifler 23.11.2020 tarihinde saat: 17:00’ye kadar iş bu ilanın son sütunundaki teklif formu, teminat yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve diğer eklerinin aşağıdaki adrese teslim edilmesi veya aşağıdaki faks numarası veya e-mail adreslerine iletilmesi suretiyle alınacaktır.

    5. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in belirlediği adresten ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.

    6. Teklifi kabul edilen istekli ile ayrıca şirketin hazırladığı satış sözleşmesi imzalanacaktır. Tarafların yükümlülükleri iş bu satış sözleşmesinde belirlenecektir.

    7. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri ve ŞİRKET’in satış usullerini kabul etmiş sayılırlar.

    8. Taşınmazlar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

    9. Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

   10. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

   11.Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

   12.Teklifi kabul edilen isteklinin ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden varlığı satın almasını isteyebilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:20 Ofisim İstanbul İş Merkezi B Blok Kat:8          

Ofis:47 Maltepe/ İSTANBUL

Telefon                  :  0216 518 25 25

Fax                         :  0216 417 11 11

Telefon                  :  0546 870 50 98

Telefon                  :  0505 585 35 55

E-posta                  ersinsaykal@yapiyatirim.com.tr

İrtibat Kurulacak Kişi:  Ersin Saykal

 

 

TEKLİF SAHİBİNİN:

 


Adı ve Soyadı, TC Kimlik No                   

 

: ............................................................................................................

Şirket Ünvanı

 

:.............................................................................................................

Açık Adresi

:..............................................................................................................

 

 

:..............................................................................................................

 

Telefon No.su

 

:..............................................................................................................

Cep Telefonu

 

:..............................................................................................................

Faks No.su

 

 

:.............................................................................................................

 

(........) Bağımsız Bölüm numaralı taşınmazı, KDV DAHİL …….……………………........ TL 

(  Yazı ile.....................................................................................................................................) bedelle satın almayı talep ediyorum.