Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş.’ne ait İstanbul Maltepe’de 2 adet taşınmaz satış ilanı

YAPI YATIRIM VE GAYRİMENKUL A.Ş.’YE AİT 2 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İLANI

 

 1. Kayyım yönetimindeki şirkete (ŞİRKET) ait İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15757 ada 32 parsel sayılı, 1.948,00 m² alanlı “Betonarme Apartman ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde (9) ve (10) bağımsız bölüm nolu, “Mesken” nitelikli taşınmazların satışı 23.11.2020 tarihine kadar teklif alınmak suretiyle Teklif Alma Yöntemi ile yapılacaktır. Şirketin belirlediği aşağıda yazılı adrese son teklif verme günü ve saatine kadar verilecek teklif mektuplarından en yüksek teklif, Şirket tarafından değerlendirilecek olup; alınan tekliflerin uygun bulunup bulunmadığı kendilerine 24.11.2020 tarihine kadar bildirilecektir.

 

 

SIRA NO

GAYRİMENKULÜN

 

TAPU BİLGİSİ

MUHAMMEN BEDELİ

 (KDV HARİÇ TL) *(KDV %1’dir)

ÖZELLİKLERİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

 

1

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15757 ada 32 parsel

KDV HARİÇ 770.000TL (KDV hariç yedi yüz yetmiş bin Türk Lirası)

Net 137,17 m2

9

 

2

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15757 ada 32 parsel

KDV HARİÇ 820.000TL  (KDV hariç sekiz yüz bin Türk Lirası)

Net 134,46 m2

10

      

 

TAPU KAYDI       : 

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15757 ada 32 parsel sayılı, 1.948,00 m² alanlı “Betonarme Apartman ve Arsası” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde (9) ve (10) bağımsız bölüm nolu, “Mesken” nitelikli taşınmazların

 

ADRESİ            :

Küçükyalı Merkez Mah. Bağdat Caddesi, No: 106 – 106E, Maltepe/ İSTANBUL

 

İMAR DURUMU:

Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada söz konusu parselin 26.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı’nda, Ticaret + Konut Alanı’nda, Ayrık Nizam, 5 Kat, Ön Bahçe Mesafesi: 5 metre, Arka Bahçe Mesafesi: 5 metre, Yan Bahçe Mesafesi: 4 metre yapılaşma şartlarında yer aldığı öğrenilmiştir.

 

KONUM FAKTÖRÜ:

Satışa konu taşınmazlar, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi sınırları içerisinde, Bağdat Caddesi, No: 106 – 106E posta adresinde yer alan 9, 10 nolu bağımsız bölümlerdir. Taşınmaza ulaşmak için; D-100 Karayolu’nda doğu yönünde, Maltepe – Kartal istikametinde ilerlenirken, Bostancı Kavşağı’ndan güney yönünde Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi’ne dönülür. Cadde üzerinde takribi 750 metre ilerledikten sonra devamında Mehmet Şevki Paşa Caddesi’ne, oradan da güneydoğu yönünde Bağdat Caddesi’ne dönülür. Taşınmazlar bu caddeye cepheli konumda olup, 900 metre ilerde, yolun güneyinde yer alan 106 kapı nolu binada yer almaktadır. Satış konusu taşınmazlar D-100 Karayolu’na 2 kilometre, Turgut Özal Bulvarı’na 500 metre mesafededir. Taşınmazın yakın çevresinde konut nitelikli 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır.

 

HALİHAZIR DURUMU:

Satışa konu taşınmazların yer aldığı bina, bodrum kat, zemin kat, asma kat ve 4 normal kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında sığınak, 1 adet dükkan ve zemin kattaki dükkanlara ait depolar, zemin katta 7 adet dükkan, asma katta, zemin kattaki dükkanlara ait alanlar, 4 normal katın her birinde 4’er adet mesken olmak üzere toplam 24 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan sağlanmaktadır. Satışa konu taşınmazlardan (9) nolu, Mesken nitelikli bağımsız bölüm, onaylı mimari projesine göre 1. normal katta yer almakta olup salon, 3 oda, mutfak, hol, koridor, banyo, wc, 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz brüt 154,00 m2 alanlıdır. (10) nolu, Mesken nitelikli bağımsız bölüm, onaylı mimari projesine göre 1. normal katta yer almakta olup salon, 3 oda, mutfak, hol, koridor, banyo, wc, 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz brüt 162,00 m2 alanlıdır. Satışa konu taşınmazların yerinde yapılan incelemede (9) ve (10) nolu bağımsız bölümlerin mevcut durumda projesinden büyük inşa edildiği, ön cephede bağımsız bölümlerin her birinin 20 m2 büyütüldüğü, mevcut durumda (9) nolu bağımsız bölümün 174,00 m2, (10) nolu bağımsız bölümün 182,00 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. (9) ve (10) nolu bağımsız bölümler mevcut durumda birleştirilerek kullanılmakta olup, ofis olarak kullanıldıkları görülmüştür. Satışa konu taşınmazların teknik özelliklerinin değerlemesinde mahallinde taşınmazlar ile ilgili yapılan incelemeler ve tespitler veri olarak alınmıştır. Taşınmazın mevcut hali ve teknik donanımının yapının tamamlayıcı unsurları olduğu varsayılarak teknik özellikler, yapısal özellikler ile birlikte değerlendirilmiştir.

 

YAPI RUHSATI (YASAL) DURUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRME:

Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde taşınmazın dosyasında ekspertiz firması tarafından yapılan incelemede 21.05.1987 tarih 78/2725 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmazların yerinde yapılan incelemede (9) ve (10) nolu bağımsız bölümlerin mevcut durumda projesinden büyük inşa edildiği, ön cephede bağımsız bölümlerin her birinin 20 m2 büyütüldüğü, mevcut durumda (9) nolu bağımsız bölümün 174,00 m2, (10) nolu bağımsız bölümün 182,00 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. (9) ve (10) nolu bağımsız bölümler mevcut durumda birleştirilerek kullanılmakta olup, ofis olarak kullanıldıkları görülmüştür.

                                        

ORTAK HÜKÜMLER

     2. Teklif veren isteklinin teklif verdiği taşınmazların muhammen bedel toplamının %1 ’i kadar teminat tutarını ŞİRKET’in Halkbank Tugay Yolu Sb. nezdindeki           TR27 0001 2001 6620 0010 1002 55 IBAN numaralı hesabına yatırması şarttır. Teklifi kabul edilmeyen isteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak         ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir.

 1. Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik belgesi, (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibrazı şarttır.  
 2. Son teklif verme günü ve saati 23.11.2020 saat 17.00’dır.Teklifler 23.11.2020 tarihinde saat: 17:00’ye kadar iş bu ilanın son sütunundaki teklif formu, teminat yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve diğer eklerinin aşağıdaki adrese teslim edilmesi veya aşağıdaki faks numarası veya e-mail adreslerine iletilmesi suretiyle alınacaktır.
 3. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in belirlediği adresten ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.
 4. Teklifi kabul edilen istekli ile ayrıca şirketin hazırladığı satış sözleşmesi imzalanacaktır. Tarafların yükümlülükleri iş bu satış sözleşmesinde belirlenecektir.
 5. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri ve ŞİRKET’in satış usullerini kabul etmiş sayılırlar.
 6. Taşınmazlar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
 7. Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.
 8. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
 9. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.
 10. Teklifi kabul edilen isteklinin ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden varlığı satın almasını isteyebilir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:20 Ofisim İstanbul İş Merkezi B Blok Kat:8          

Ofis:47 Maltepe/ İSTANBUL

Telefon                  :  0216 518 25 25

Fax                         :  0216 417 11 11

Telefon                  :  0546 870 50 98

Telefon                  :  0505 585 35 55

E-posta                  :ersinsaykal@yapiyatirim.com.tr

İrtibat Kurulacak Kişi:  Ersin Saykal

 

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı:
Şirket Ünvanı:

Açık Adresi

 

:

 

Telefon Numarası:
Cep Telefonu:
Faks Numarası:

 

 

                                  TAŞINMAZLARI, KDV HARİÇ….....….…………. TL (                                                                             ) ALMAYI TALEP EDİYORUM.

 

                                                                                                                  Ünvan-Tarih- İmza