Hamle Oto Kiralama Danışmanlık ve Güvenlik Ticaret Anonim Şirketi’ne ait 1 adet araç satış ilanı

HAMLE OTO KİRALAMA DANIŞMANLIK VE GÜVENLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT 1 ADET TAŞINIRIN SATIŞ İLANI

1. Hamle Oto Kiralama Danışmanlık Ve Güvenlik Ticaret Anonim Şirketi’ne (ŞİRKET) ait 2019 model, Renault marka Clio Touch 1.5 DCİ Otomatik Model 1 adet araç; 19.11.2020 tarihine kadar teklif alınmak suretiyle Teklif Alma Yöntemi ile satışı yapılacaktır. Şirketin belirlediği aşağıda yazılı adrese son teklif verme günü ve saatine kadar verilecek teklif mektuplarından en yüksek teklif ŞİRKET tarafından değerlendirilecek olup; alınan tekliflerin uygun bulunup bulunmadığı kendilerine 20.11.2020 tarihine kadar bildirilecektir.

SIRA NO

 

PLAKA NO

 

MARKA

 

MODELİ

 

KM

 

RENGİ

MUHAMMEN BEDEL

(KDV Dahil TL)

134 CIG 340Renault Clio Touch 1.5 DCİ Otomatik201932.800Titanium Gri165.000.-TL

2. Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik belgesi, (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibrazı şarttır.  

3. Son teklif verme günü ve saati 19.11.2020 saat 17.00’dır.Teklifler 19.11.2020 tarihinde saat: 17:00’ye kadar iş bu ilanın son sütunundaki teklif formunun ve kimlik belgesi veya şirket yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesini ve imza sirküleri ile birlikte aşağıdaki adrese teslim edilmesi veya aşağıdaki faks numarası veya e-mail adreslerine iletilmesi suretiyle alınacaktır.

4. Satış koşulları ve satışa sunulan taşınır hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in belirlediği adresten ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.

5. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri ve ŞİRKET’in satış usullerini kabul etmiş sayılırlar.

6. Taşınır ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

7. Aracın alıcı adına noterde devir ve tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yükümlülükler alıcıya aittir.

8. Satıştan önceki tarihlerde ödenmemiş olan muayene ücreti ve varsa gecikme cezası, vergi borcu, trafik cezası, trafik sigortası, otopark ücreti vb. masraflardan alıcı sorumlu değildir. 20.11.2020 tarihinden sonra süresi gelen muayene ücretleri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi alıcıya aittir.

9. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

10. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

11. Teklifi kabul edilen isteklinin ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden varlığı satın almasını isteyebilir.

 

Hamle Oto Kiralama Danışmanlık Ve Güvenlik Ticaret Anonim Şirketİ

Cevizli Mah. Tugayyolu Cad. No:20 Ofisim İstanbul İş Merkezi B Blok Kat:8 No:47                         

Maltepe/İSTANBUL

Telefon                  : 0216 518 25 25

Fax                        : 0216 417 11 11

Telefon                  : 0505 585 35 55

E-posta                  : adem@hamleoto.com.tr

İrtibat Kurulacak Kişi: Adem Meral

 

 

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı:
Şirket Ünvanı:

Açık Adresi

 

:

 

Telefon Numarası:
Cep Telefonu:
Faks Numarası:

 

 

                                  ARACI, KDV DAHİL ….....….…………. TL (                                                                             ) ALMAYI TALEP EDİYORUM.

 

                                                                                                                  Ünvan-Tarih- İmza