Yapı Yatırım A.Ş.’nin İstanbul Maltepe’de 2 adet taşınmazının birlikte satışı

YAPI YATIRIM VE GAYRİMENKUL A.Ş.’YE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

1. Kayyım yönetimindeki şirkete (ŞİRKET) ait İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15752 ada 50 parsel sayılı, 475,55 m² alanlı “Arsa” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde, (3) bağımsız bölüm nolu “Asma Katlı Dükkan” nitelikli taşınmaz ile (4) bağımsız bölüm nolu, “Dükkan” nitelikli taşınmazların birlikte satışı 23.11.2020 tarihine kadar teklif alınmak suretiyle Teklif Alma Yöntemi ile yapılacaktır. Şirketin belirlediği aşağıda yazılı adrese son teklif verme günü ve saatine kadar verilecek teklif mektuplarından en yüksek teklif, Şirket tarafından değerlendirilecek olup; alınan tekliflerin uygun bulunup bulunmadığı kendilerine 24.11.2020 tarihine kadar bildirilecektir.

SIRA NOGAYRİMENKULÜN
TAPU BİLGİSİMUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ) * (KDV %18'dir)ÖZELLİKLERİBAĞIMSIZ BÖLÜM NO
1İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15752 ada 50 parselKDV HARİÇ 2.770.000TL (KDV hariç iki milyon yedi yüz yetmiş bin Türk Lirası.)346,00m2(184m2+162m2)3-4

TAPU KAYDI       :  İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, 15752 ada 50 parsel sayılı, 475,55 m² alanlı “Arsa” nitelikli ana gayrimenkul üzerinde, (3) bağımsız bölüm nolu “Asma Katlı Dükkan” nitelikli taşınmaz ile (4) bağımsız bölüm nolu, “Dükkan” nitelikli taşınmaz.

ADRESİ  : Küçükyalı Merkez Mah. Bağdat Caddesi No:129A Maltepe/İSTANBUL

İMAR DURUMU: Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada söz konusu parselin 26.02.2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı’nda, Ticaret + Konut Alanı’nda, Blok Nizam, 5 Kat, Ön Bahçe Mesafesi: 5 metre, Arka Bahçe Mesafesi: 5 metre, Yan Bahçe Mesafesi: 4 metre yapılaşma şartı bulunmaktadır.

KONUM FAKTÖRÜ: Satışa  konusu taşınmazlar, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi sınırları içerisinde, Bağdat Caddesi, No: 129A posta adresinde yer alan 3 ve 4 nolu bağımsız bölümlerdir. Taşınmaza ulaşmak için; D-100 Karayolu’nda doğu yönünde, Maltepe – Kartal istikametinde ilerlenirken, Bostancı Kavşağı’ndan güney yönünde Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi’ne dönülür. Cadde üzerinde takribi 750 metre ilerledikten sonra devamında Mehmet Şevki Paşa Caddesi’ne, oradan da güneydoğu yönünde Bağdat Caddesi’ne dönülür. Taşınmazlar bu caddeye cepheli konumda olup, 900 metre ilerde, yolun kuzeyinde yer alan 129 kapı nolu binada yer almaktadır. Değerleme konusu taşınmazlar, D-100 Karayolu’na 2 kilometre, Turgut Özal Bulvarı’na 500 metre mesafededir. Taşınmazların yakın çevresinde konut nitelikli 4-6 katlı yapılar bulunmaktadır.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu  taşınmazların yer aldığı bina, bodrum kat, zemin kat, asma kat ve 4 normal kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında sığınak ve kalorifer dairesi, zemin 3 adet asma katlı dükkan ile 1 adet dükkan, 4 normal katın her birinde 2’şer adet mesken olmak üzere toplam 12 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan sağlanmaktadır. (3) nolu, Asma Katlı Dükkan nitelikli bağımsız bölüm, onaylı mimari projesine göre zemin katta 94,00 m2, asma katta 57,00 m2 olmak üzere toplam 151,00 m2 alanlıdır. (4) nolu, Dükkan nitelikli bağımsız bölüm onaylı mimari projesine göre, zemin katta tek hacimden oluşmakta olup 82,00 m2 brüt alanlıdır. Satışa konu taşınmazların yerinde yapılan incelemesinde, (3) ve (4) nolu bağımsız bölümlerin birleştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca 3 nolu bağımsız bölümün projesine göre 57,00 m2 olan asma kat alanının mevcut durumda 90,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. 4 nolu bağımsız bölümün ise zemin katın tamamının üzerine, 80 m2 alanlı asma kat inşa edildiği görülmüştür. Mevcut durumda (3) nolu bağımsız bölüm 184,00 m2, (4) nolu bağımsız bölüm 162,00 m2 alana sahiptir.

 MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 10.07.2020 TARİH 1247846 SAYILI TALEBİ ÜZERİNE 6306 SAYILI KANUN GEREĞİNCE “RİSKLİ YAPI BELİRTMESİ TESİSİ” BELİRTMESİ KONULMUŞTUR. KARARA KAT MALİKLERİ TARAFINDAN İTİRAZ EDİLMEMİŞ VE TAŞINMAZ RİSKLİ YAPI VASFINDA OLDUĞUNDAN KAT MALİKLERİ BİNANIN YIKIM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İÇİN MÜTEAHİT FİRMALARLA GÖRÜŞMEKTEDİRLER.

YAPI RUHSATI (YASAL) DURUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRME:

Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde taşınmazın dosyasında ekspertiz firması tarafından yapılan incelemede 11.09.1987 tarih 34/82 sayılı, İmar Affından faydalanarak alınan Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunduğu görülmüştür. (3) nolu, Asma Katlı Dükkan nitelikli bağımsız bölüm, onaylı mimari projesine göre zemin katta 94,00 m2, asma katta 57,00 m2 olmak üzere toplam 151,00 m2 alanlıdır.

(4) nolu, Dükkan nitelikli bağımsız bölüm onaylı mimari projesine göre, zemin katta tek hacimden oluşmakta olup 82,00 m2 brüt alanlıdır. Satışa konu taşınmazların ekspertiz firması tarafından yerinde yapılan incelemesinde, (3) ve (4) nolu bağımsız bölümlerin birleştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca 3 nolu bağımsız bölümün projesine göre 57,00 m2 olan asma kat alanının mevcut durumda 90,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. 4 nolu bağımsız bölümün ise zemin katın tamamının üzerine, 80 m2 alanlı asma kat inşa edildiği görülmüştür. Mevcut durumda (3) nolu bağımsız bölüm 184,00 m2, (4) nolu bağımsız bölüm 162,00 m2 alana sahiptir.

 

ORTAK HÜKÜMLER

2. Teklif veren isteklinin teklif verdiği taşınmazların  muhammen bedel toplamının %1 ’i kadar teminat tutarını ŞİRKET’in Halkbank Tugay Yolu Sb. nezdindeki TR27 0001 2001 6620 0010 1002 55 IBAN numaralı hesabına yatırması şarttır. Teklifi kabul edilmeyen isteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade edilecektir.

3. Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik belgesi, (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibrazı şarttır.  

4. Son teklif verme günü ve saati 23.11.2020 saat 17.00’dır.Teklifler 23.11.2020 tarihinde saat: 17:00’ye kadar iş bu ilanın son sütunundaki teklif formu, teminat yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve diğer eklerinin aşağıdaki adrese teslim edilmesi veya aşağıdaki faks numarası veya e-mail adreslerine iletilmesi suretiyle alınacaktır.

5. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in belirlediği adresten ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.

6. Teklifi kabul edilen istekli ile ayrıca şirketin hazırladığı satış sözleşmesi imzalanacaktır. Tarafların yükümlülükleri iş bu satış sözleşmesinde belirlenecektir.

7. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri ve ŞİRKET’in satış usullerini kabul etmiş sayılırlar.

8. Taşınmazlar ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

9. Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir.

10. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

12. Teklifi kabul edilen isteklinin ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden varlığı satın almasını isteyebilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:20 Ofisim İstanbul İş Merkezi B Blok Kat:8          

Ofis:47 Maltepe/ İSTANBUL

Telefon                  :  0216 518 25 25

Fax                         :  0216 417 11 11

Telefon                  :  0546 870 50 98

Telefon                  :  0505 585 35 55

E-posta                  :ersinsaykal@yapiyatirim.com.tr

İrtibat Kurulacak Kişi:  Ersin Saykal

 

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı ve Soyadı:
Şirket Ünvanı:

Açık Adresi

 

:

 

Telefon Numarası:
Cep Telefonu:
Faks Numarası:

 

 

                                  TAŞINMAZLARI, KDV HARİÇ ….....….…………. TL (                                                                             ) ALMAYI TALEP EDİYORUM.

 

                                                                                                                  Ünvan-Tarih- İmza