Simya Metal Ltd.Şti. 3 Adet Dacia Araç Satışı

Simya Metal Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden 3 Adet Dacia Araç Satışı

 Naldöken Mah. 129/10 Sok. No:76 Bornova/İZMİR

 

SıraModel YılıCinsiMarkasıTipiPlaka NoTahmin Edilen Bedeli (TL)Geçici Teminatıİhalenin Tarihi ve Saati
12012OTOMOBİLDACİALOGAN AMBİANCE 1.5 DCI35 HB 250140.000,004.000,0006.10.2020 09.00-09.10
22012OTOMOBİLDACİALOGAN AMBİANCE 1.5 DCI35 HB 250235.000,003.500,0006.10.2020 09.20-09.30
32012OTOMOBİLDACİALOGAN AMBİANCE 1.5 DCI35 HB 250338.000,003.800,0006.10.2020 09.40-09.50

 

GENEL ŞARTLAR

 

  1. Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, şirketimize ait 3 adet aracın satış ihaleleri; "Muhammen Bedelin %80’dan Başlamak Kaydıyla Açık Arttırma Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Naldöken Mah.129/10 Sok.No:76 Bornova İZMİR adresinde yapılacaktır.

 

  1. İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgâh belgesini, teminat bedellerini nakit olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri zorunludur.

 

  1. Satış ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde değildir, genel bilgi niteliğindedir.

 

  1. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esastır.

 

  1. İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde yapılacak resmi satış işlemi öncesine kadar peşin olarak ödenecektir.

 

  1. Araçlar ile ilgili devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü masraflar, KDV ve her türlü vergi, resim ve harç, noter masrafı v.b. alıcıya aittir.

 

  1. Alıcının bildirdiği adresine gönderilen tebligatların adresin yanlış olmasından veya adres değişikliği sebebiyle alıcıya geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından Simya Metal Demir Çelik İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. sorumlu değildir.

 

  1. Satış teklifi üzerinde kalan alıcı Simya Metal Demir Çelik İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ARAÇLARIN TAHMİN EDİLEN BEDELLERİ ÜZERİNDEN %10 CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. Alınan teminat tutarları şirkete irat kaydedilir.

 

  1. Simya Metal Demir Çelik İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Satışın yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

 

Bilgi için: Görkem Çağan ÇAĞLAYAN

Telefon: 552 556 5285