Metin Ayar/Samsun - İnşaat Tamamlama - Açık Eksiltme İhalesi

METİN AYAR / METİN AYAR TİCARİ İŞLETMESİ’NE AİT BİNANIN KAT KARŞILIĞI EKSİKLERİNİN TAMAMLANMASI İHALESİ İÇİN YÜKLENİCİ İLANI BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN İHALE PROSEDÜRÜ

Metin Ayar/Metin Ayar Ticari İşletmesi (İŞLETME) tarafından açık teklif alma açık eksiltme yöntemiyle yapılacak ihaleye katılım prosedürü aşağıda yayınlanmıştır.

  

TEKLİFLERİN VERİLMESİ VE TEMİNAT:

1) Teklif sahipleri “Metin Ayar / Metin Ayar Ticari İşletmesi’ne Ait Binanın Eksiklerinin Tamamlanmasına İlişkin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Sözleşme) İhale Şartnamesi” (Şartname) ile Ek 1 ve Ek 2’de yer alan Teklif ve Taahhütname Formlarını şartnamede tarif edildiği üzere eksiksiz bir şekilde doldurarak ekine istenen belgeleri ekleyecek ve imzalayacaktır.

2) Teklif sahipleri, teklif ve taahhütname formlarını 27/02/2020 tarihi saat 17:00’ye kadar formda belirtilen eksiltme ihalesinin yapılacağı Büyükdere Cad. No:143 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresine elden teslim edecek ya da aynı tarih ve saate kadar formdaki adreste bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada olabilecek gecikmelerden İŞLETME herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek ve geç gelen teklifler işleme alınmayacaktır.

3) Teklif sahipleri tekliflerini, toplam 25.000 TL’lik teminat mektubu aslını, teminatı nakden yatırmak istemeleri halinde toplam 25.000 TL’yi Metin Ayar’ın “TR98 0001 0025 5068 6297 2750 01” iban no.lu hesabına yatırdıklarına dair dekontu yukarıda belirtilen adrese 27/02/2020 tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edecek ya da en geç aynı tarih ve saatte yukarıdaki adreste bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir.

 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Teklifler 27/02/2020 tarihinden sonra 10 gün içinde topluca değerlendirilecektir.

 a) Yapılan değerlendirmeyi müteakip tek teklif verilmişse teklifi uygun görülen teklif sahibine İŞLETME tarafından uygun görülecek bir yolla tebligat gönderilerek teklifinin uygun bulunup bulunmadığı, uygun bulunmuşsa eksiltme ihalesi veya pazarlık yeri/tarihi bildirilecektir.

b) Birden fazla teklif verilmesi halinde teklif sahipleri arasında 20/03/2020 tarihinde saat 14:00’de Büyükdere Cad. No:143 Esentepe Şişli-İstanbul adresinde açık eksiltme ihalesi yapılacak ve en düşük teklifi veren istekliye teklifinin şirket tarafından uygun bulunması halinde gerekli onayı müteakip tebligat gönderilerek yapması gereken işlemler bildirilecektir.

 

METİN AYAR / METİN AYAR TİCARİ İŞLETMESİ’NE AİT BİNANIN EKSİKLERİNİN TAMAMLANMASINA İLİŞKİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İHALE ŞARTNAMESİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT EKSİKLERİNİN TAMAMLANMASI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

METİN AYAR / METİN AYAR TİCARİ İŞLETMESİ’NE AİT BİNANIN EKSİKLERİNE İLİŞKİN ÖN TESPİT RAPORU