Müflis T.İmar Bankası T.A.Ş. Menkul Satış İlanı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

 HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

(İFLAS DAİRESİ SIFATI İLE)

 

   M E N K U L  S A T I Ş   İ L A N I  

 

DOSYA NO : 2005 / 1 (TMSF-HUK)

 

İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004/132 E. sayılı dosyasından 08.06.2005 günü saat 14:40’da iflası açılan ve iflas tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nezdinde yürütülen Müflis T.İmar Bankası T.A.Ş.’ye ait  Ek-1 listede belirtilen ihtiyaç fazlası menkuller toplam 92.540,00 TL muhammen değeri üzerinden 09.12.2019 tarihinde saat 10.00’da Müflis T.İmar Bankası TAŞ’nin “Büyükdere Caddesi No:143 Kat: 4 B Blok Toplantı Salonu Esentepe-İstanbul” adresinde, açık arttırma yöntemi ile satılacaktır. Birinci satış gününde listede yer alan menkuller 92.540,00 TL muhammen bedeli ve satış masrafları toplamı üzerinden toplu olarak satışa sunulacaktır. Birinci satış gününde, muhammen değerin tamamı ve satış masrafları toplamı üzerinden alıcı çıkmaması halinde, 2’nci satış günü olan 13.12.2019 tarihinde muhammen değerin asgari %70’i ve satış masrafları toplamı üzerinden aynı yer ve saatte açık teklif alma yöntemiyle satılacaktır.

Bu şekilde asgari satış oranına ulaşılamadığı takdirde 16.12.2019 tarihinde aynı yer ve saatte Pazarlıkla Satış Toplantısı yapılacaktır. Teklif edilecek en yüksek tutar üzerinden satışı yapıp yapmamaya Müflis T.İmar Bankası T.A.Ş. İflas İdaresi yetkili olup, satış ancak İflas İdaresinin onayı ile gerçekleşmiş sayılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, muhammen değerinin % 7,5’i oranında nakit teminatın Müflis T.İmar Bankası T.A.Ş. İflas İdaresinin Ziraat Bankası Gayrettepe Şubesi nezdindeki TR39 0001 0009 1542 3078 5850 01 İBAN no.lu hesabına yatırıldığına ilişkin dekontu Müflis T.İmar Bankası T.A.Ş. İflas İdaresine tevdii etmeleri gerekmektedir. Müflis T.İmar Bankası T.A.Ş. İflas İdaresi,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgilenenler satış şartnamesi ve satışa ilişkin diğer hususlar hakkında Müflis T.İmar Bankası T.A.Ş. İflas İdaresinin bulunduğu “Büyükdere Caddesi No:143 Kat: 4 B Blok Esentepe-İstanbul”  adresinden ve (0-212) 340 20 21- 340 22 47 ve 340 20 95 no.lu telefondan bilgi alabileceklerdir

5411 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinin yollamasıyla, Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 16 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106/10.maddesi uyarınca, Müflise ait menkul ve gayrimenkullerin satışında 2004 sayılı İcra İflas Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulanmaz.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

 

                                                                              MÜFLİS T. İMAR BANKASI T. A.Ş.

  İFLAS DAİRESİ SIFATI İLE

                                                                                  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

                                                                                    Hukuk İşleri Daire Başkanlığı

 

MÜFLİS T. İMAR BANKASI T.A.Ş. - ARŞİV MENKUL SATIŞ LİSTESİ

S.NOHESAP ADIMENKUL TÜRÜADET  
1KASALARÇELİK KASA6  
2BÜRO MAKİNELERİHESAP MAKİNESİ11  
3BÜRO MAKİNELERİFAKS2  
4BÜRO MAKİNELERİYAZICI2  
5BÜRO MAKİNELERİMONİTÖR5  
6BÜRO MAKİNELERİFOTOKOPİ MAKİNESİ4  
7BÜRO MAKİNELERİPC4  
8MOBİLYA-MEFRUŞATÇELİK RAF11  
9MOBİLYA-MEFRUŞATDUVAR SAATİ2  
10MOBİLYA-MEFRUŞATETAJER2  
11MOBİLYA-MEFRUŞATDOSYA DOLABI31  
12MOBİLYA-MEFRUŞATSEHBA9  
13MOBİLYA-MEFRUŞATÇELİK DOLAP17  
14MOBİLYA-MEFRUŞATPORTMANTO5  
15MOBİLYA-MEFRUŞATKOLTUK30  
16MOBİLYA-MEFRUŞATMERDİVENLİ SANDALYE1  
17MOBİLYA-MEFRUŞATBİLGİSAYAR MASASI2  
18MOBİLYA-MEFRUŞATÇALIŞMA MASASI22  
19MOBİLYA-MEFRUŞATMASA TAKIMI1  
20MOBİLYA-MEFRUŞATMERDİVEN4  
21MOBİLYA-MEFRUŞATMUTFAK DOLABI2  
22MOBİLYA-MEFRUŞATKARTOTEKS1  
23DİĞER MENKULLERSOĞUK DAMGA PRESİ1  
24DİĞER MENKULLEREL ARABASI7  
25DİĞER MENKULLERBEKÇİ KONTROL SAATİ5  
26DİĞER MENKULLERBAYRAK3  
27DİĞER MENKULLERELEKTRİKLİ OCAK2  
28DİĞER MENKULLEREVRAK İMHA MAKİNESİ1  
29DİĞER MENKULLERVANTİLATÖR3  
30DİĞER MENKULLERÇELİK RAF SİSTEMİ-  
31DİĞER MENKULLERÇELİK RAF SİSTEMİ-  
32DİĞER MENKULLERASANSÖR (CALASKAR)1  
33DİĞER MENKULLERPROFİL-1181 ADET-  
34DİĞER MENKULLERCİVATA-SOMUN-  
35DİĞER MENKULLERLAMA ÇELİK LEVHA-200 ADET-  
36DİĞER MENKULLERBOŞ MATBUAT-BOŞ ZARF (46 KOLİ)-  
  TOPLAM ADET197  
  MUHAMMEN BEDEL (TL)92.540,00  
(*) Çelik raf sistemi, tahmini 4625 kolon  ve 90.000 kg ağırlığındadır.