BMC Marka Kamyonet Satış İlanı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

II. Tahsilat Daire Başkanlığı

 

SATIŞ İLANI

 

Dosya No. : 2007/03, 2013/10            

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca amme borçlularından haciz edilen, aşağıda plaka ve özellikleri belirtilen araç karşısında yazılı muhammen değer üzerinden 10/12/2019 tarihinde saat 14:00’de Büyükdere Cad. No:143 Esentepe / İSTANBUL adresinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 85 inci maddesine göre açık artırma yoluyla ve peşin para ile satılacaktır.

Aşağıda dökümü bulunan araç birinci satışta, muhammen değerinin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ikinci satış günü olan 13/12/2019 tarihinde aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Açık arttırmada alıcı çıkmadığı takdirde araç 6 ay içinde pazarlık usulü ile satılacak olup araç mevcut hali ile satışa sunulmuştur.

Alıcılar, aracı hafta içi mesai saatleri içerisinde aracın karşısında belirtilen adreste görebilecektir.

Satış Sıra NoPlakaÖzellikleriMuhammen Değeri (TL) Araçların bulunduğu adres ilgili kişi irtibat no
135 AJ 5901BMC marka, 2005 model,  Megastar 140 tipi, beyaz renkli kamyonet. Araca mekanik bakım gerekmekte olup araçta muhtelif kırık, çizik, parça eksiği, çöküntü vb. hasarlar bulunmaktadır.12.000,00   

Yedieylül Mahallesi Cemal Umur Cad. No:10 35860 Torbalı / İzmir

İrtibat Tel: Mehmet KIRCI (0533 372 81 61)

 

31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV’den müstesna olup; bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla orantılı uygulanır. İstisna kapsamında olmayan satış bedelinden doğacak KDV alıcıya aittir (Kullanılmış binek otomobillerde %1, diğer araçlarda % 18 oranında KDV uygulanmaktadır). Ayrıca, ihale işlemleri damga vergisi ve tellaliyeden muaftır.

Muayene süresi geçen aracın cezalı muayene ücretleri ile köprü geçiş ücreti ve trafik para cezaları ihale bedelinden ödenmeyecek olup bu bedeller ilgilisinden tahsil edilmek üzere alıcıya aittir.

İhaleye katılmak isteyenlerin 1.000-TL nakit teminatı (ihalesine katılmak istedikleri her bir araç için) T.C. Vakıfbank Avrupa Kurumsal Şubesindeki TR630001500158007294368253 nolu TL hesap numarasına yatırmaları yahut ihale saatine kadar nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubunu Satış Komisyonu’na teslim etmeleri ve yanlarında T.C. kimlik numarasına havi kimlik ve kimlik fotokopilerini getirmeleri gerekmektedir.

Tescile tabi araç ihalesine ilişkin yatırılan nakit teminat bedeli, ihale bedelinden mahsup edilmeyecektir. Şöyle ki; kendisine tescile tabi araç ihale edilen alıcılar, ihale kesinleşip adlarına çıkartılan ruhsat fotokopilerini TMSF II. Tahsilat Daire Başkanlığı’na ibraz ettikten sonra yatırmış oldukları nakit veya gayrinakit teminatı iade alabileceklerdir. Tescile tabi olmayan araçlar için yatırılan nakit teminatlar ise ihale bedelinden mahsup edilecektir. Kendisine araç ihale edilmeyen katılımcıların yatırmış oldukları teminatlar ihaleden sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Menkul/araç hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan menkulü önceden görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Borçlar Kanunu’nun 223. maddesinde belirtilen hükümlerinden feragat ettiğini ve Kanunun 280’inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İhalede alış yapanlar satın aldıkları malın bedelini 3 (üç) gün içerisinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Avrupa Kurumsal Şubesindeki TR580001500158007294368246 nolu TL Tahsilat hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi almak isteyenlerin aşağıda belirtilen telefonlara veya II. Tahsilat Daire Başkanlığı 6183 Bölümüne başvurmaları ilan ve tebliğ olunur. 25/11/2019

 

Satış Komisyonu Başkanı

 

İrtibat :

II. Tahsilat Daire Başkanlığı

Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İSTANBUL

İrtibat Tel: 0 212 340 16 93 – 0 212 340 20 56

Web Sitesi: www.tmsf.org.tr