2 Adet Medya Şirketinden Makine, Demirbaş, Forklift, Hurda Satışı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU(TMSF/FON) TARAFINDAN 

AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALAN BASIN YAYIN KURULUŞLARINDAN KURUMUMUZA DEĞERLEME VE SATIŞ İÇİN DEVREDİLEN VARLIKLARSATIŞA ÇIKARILMIŞTIR

1. İş bu ilanın içerisindeki tabloda belirtilen varlıkların tamamı FON’un usullerine göre Teklif Alma yöntemi ile FON’un aşağıdaki adresinde satışa sunulmuştur. Teminat yatırılarak 11.11.2019 tarihine kadar verilecek tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda varlıklara bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine teklifinin uygun bulunup bulunmadığı bildirilecek, birden fazla teklif verilirse 12.11.2019 tarihi saat 15.00’te istekliler arasında açık artırma yapılacaktır. Teklifler 11.11.2019 tarihi saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi bu tarih ve saatten önce belirtilen adreste olacak şekilde posta ile de gönderilebilecektir.

2. İstekliler;

- Satışa konu varlıkların herbiri için teklif ve taahhütname formunda belirtilen muhammen bedelin %5’i kadar hesaplayacakları teminat tutarını,

T.C.Ziraat Bankası  Levent Şubesi nezdindeki TR76 0001 0007 5306 2864 3878 38  İBAN No.lu TL hesabına nakden yatıracak ya da aynı tutarda teminat mektubunu FON’a teslim edecektir. Teminat ifadesi, teklif verirken veya birden fazla teklif verilmesi halinde teminat yükseltilirken getirilen teminat mektubu veya yukarıdaki banka hesabına yatan nakit parayı da kapsar.  İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacaktır.

3. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi FON’un internet adresinden ve aşağıdaki başvuru adresinden temin edilebilecektir.

4. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve FON’un ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

5. Varlıklar ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Varlıkları yerinde görmek isteyen isteklilerin aşağıdaki telefonlardan randevu almaları gerekmektedir. Listelerde ilan edilen varlıkların alıcıya teslimi sırasında liste ile fiili mevcut arasında farklılık olduğu takdirde mahsuplaşma TMSF’de mevcut bilgi, belge ve kayıtlar üzerinden yapılacaktır.

6. Varlıkların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir. Satışlarda KDV yoktur.

7. FON Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde FON tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

9. Teklifi kabul edilen isteklinin FON tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde FON ikinci en yüksek teklifi veren istekliden varlığı satın almasını isteyebilir.

10. Disk ortamında bulunan her türlü data ve program içerikleri satış dışında olup alıcıya teslim edilmeyecektir.

11. Ekli listedeki satışa sunulan varlıklar İstanbul Yenibosna’da eski Zaman Gazetesi binasında bulunmaktadır.

 

TEKLİF VE TAHHÜTNAME FORMU

CİHAN HABER AJANSI MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

ZAMAN GAZETESİ (HURDA)

 

Başvuru Mercii:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı

Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul

Tel: 0212 340 22 35-36-40

Faks: 0212 275 30 26

Web: https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List 

 

SIRA NO

LOGO/ŞEHİR

MAKİNE TEÇHİZAT MUHAMMEN BEDELİ (TL)

FORKLİFT MUHAMMEN BEDELİ (TL)

HURDA MUHAMMEN BEDELİ(TL)

1

CİHAN HABER AJANSI / İSTANBUL

211.150

 

 

2.1

ZAMAN GAZETESİ / İSTANBUL

 

34.505.-TL  , Modeli

FD30T.16-2007, Dizel, 3000 kg

 

2.2

ZAMAN GAZETESİ / İSTANBUL

 

36.050.-TL,

Modeli FD30T.16-2008, Dizel, 3000 kg

 

2.3

ZAMAN GAZETESİ / İSTANBUL

 

46.350.-TL, Modeli EFG430-2011,Akülü, 3000 kg, bobin kağıt ataçmanı ile birlikte

 

3

ZAMAN GAZETESİ / İSTANBUL

 

 

500