Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Menkuller Satış İlanı

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Satışa Sunulan Menkuller Hakkında

 

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi tarafından, banka depolarında bulunan ekli listede yazılı menkullerin (Bilgi Teknolojileri Ürünleri, ATM,  Tarayıcı, Yazıcı, Server, Kart Basım Cihazları,Ofis Mobilyaları  vb.) satışı cihetine gidilecek olup bahse konu depolardaki menkuller için toplu şatış teklifleri alınacaktır.

Teklif verecek olanların Ek'te yer alan Teklif Formu ’nu doldurup imzalamaları ve imzalı Teklif Formu’yla birlikte Vergi Levhasını, İmza Sirkülerini ve teklif sahibinin veya yasal temsilcisinin Kimlik Fotokopisini mail ortamında menkul@bankasya.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Talep durumunda, teklif sahiplerinin evrak asıllarını Müflis Bankanın aşağıda yazılı adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Satışa konu menkul mallar hakkında Müflis Banka tarafından verilen bilgiler genel bilgi niteliğindedir. Satışa konu menkullerle ilgili gerekli araştırma ve incelemesinin yapılması alıcı adaylarının inisiyatifindedir. Satışı düşünülen menkulleri, müflis banka tarafından muhafaza edilen depolarda görmek isteyen ilgililerin, aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazılı yetkililerle irtibata geçmeleri gerekmektedir.İlgililerden 31.01.2020 tarihine kadar Müflis Banka depolarını ziyaret ederek tekliflerini iletmeleri beklenmektedir.

Alınacak teklifler neticesinde, satışı düşünülen ekli listede yazılı menkullerin hangilerinin satılacağı, hangi menkulden kaç adet satılacağı, yukarıda yazılı usulle gönderilen tekliflerin ve satış şartlarının değerlendirilmesi hususunda tasarruf tamamen Müflis Banka İflas İdaresi’ne aittir.

Tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde bahse konu menkullerin tamamının veya bir kısmının satılmasına karar verilmesi durumunda, Müflis Banka İflas İdaresi’nce görüşülmesi uygun görülen teklif sahiplerine bilgi verilecektir. 

 

Bilgi için      : Uğur ÇETİNKAYA

                           : Halil SABANCI

Adres             : Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 Akofispark 34768 Ümraniye - İstanbul

Telefon           : 0216 635 52 22

Telefon           : 0216 633 68 22

E-posta           : menkul@bankasya.com.tr

 

Ek-1: Satışta Olan Menkul Listesi, Satışta Olan A.T.M Listesi

Ek-2: Teklif Formu